Poznaj swoje prawa.

Jak wygląda postępowanie karne?

Jak wygląda postępowanie karne?

  Rozprawa przed sądem jest jedną z faz postępowania karnego Postępowania karne procesowe, czyli rozprawa przed sądem jest jedną z faz postępowania karnego. Zanim dojdzie do rozprawy, ma miejsce postępowanie przygotowawcze. Każdy, kto ma wiedzę o popełnionym przestępstwie, ma obowiązek powiadomić o tym odpowiednie organy. Policja lub prokuratura po otrzymaniu takiego zawiadomienia rozpoczyna pierwszy etapWięcej oJak wygląda postępowanie karne?[…]