Poznaj swoje prawa.

Jak wygląda postępowanie karne?

Jak wygląda postępowanie karne?

  Rozprawa przed sądem jest jedną z faz postępowania karnego Postępowania karne procesowe, czyli rozprawa przed sądem jest jedną z faz postępowania karnego. Zanim dojdzie do rozprawy, ma miejsce postępowanie przygotowawcze. Każdy, kto ma wiedzę o popełnionym przestępstwie, ma obowiązek powiadomić o tym odpowiednie organy. Policja lub prokuratura po otrzymaniu takiego zawiadomienia rozpoczyna pierwszy etapWięcej oJak wygląda postępowanie karne?[…]

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania jest środkiem probacyjnym określonym w art. 66 kodeksu karnego polegającym na rezygnacji z postępowania karnego. Jest to odstąpienie od skazania i ukarania sprawcy. Odstąpienie to ściśle wiąże się z nałożeniem na sprawcę określonych obowiązków próby. Przesłanki warunkowego umorzenia postępowania Artykuł 66 kodeksu karnego wymienia przesłanki zastosowania warunkowego umorzenia postępowania. Aby sprawca przestępstwaWięcej oWarunkowe umorzenie postępowania karnego[…]