Poznaj swoje prawa.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania jest środkiem probacyjnym określonym w art. 66 kodeksu karnego polegającym na rezygnacji z postępowania karnego. Jest to odstąpienie od skazania i ukarania sprawcy. Odstąpienie to ściśle wiąże się z nałożeniem na sprawcę określonych obowiązków próby. Przesłanki warunkowego umorzenia postępowania Artykuł 66 kodeksu karnego wymienia przesłanki zastosowania warunkowego umorzenia postępowania. Aby sprawca przestępstwaWięcej oWarunkowe umorzenie postępowania karnego[…]