Bójki stadionowe

0
(0)

Bójki stadionowe

Bójki stadionowe stanowią jedno z najczęstszych przewinień, jakich dopuszczają się kibice w czasie rozgrywek piłkarskich. Niejeden z nich nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, jak poważne mogą być tego konsekwencje. Zachowanie to podpada bowiem pod przepisy Kodeksu karnego, a zatem wdanie się w bójkę będzie wiązało się z koniecznością poniesienia odpowiedzialności karnej w postaci nawet odbycia kary pozbawienia wolności.

Sankcje za udział w bójce stadionowej

Kwestię odpowiedzialności za bójki stadionowe reguluje między innymi art. 158 § 1 Kodeksu karnego, który mówi, że „kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Powoływany art. 156 § 1 Kodeksu karnego odnosi się natomiast do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała.

Dodatkowo, odpowiedzialność określoną w art. 158 § 1 Kodeksu karnego, na mocy przepisów art. 159 Kodeksu karnego, może zaostrzyć fakt użycia, w czasie bójki lub pobicia, broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu. Taki czyn będzie zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Pamiętajmy przy tym, że każde ostre narzędzie (łącznie z ostrym sygnetem czy podręcznym scyzorykiem) może zostać zakwalifikowane, jako użycie niebezpiecznego przedmiotu.

Prokuratury i sądy są absolutnie bezwzględne w stosunku do osób, popełniających przestępstwa stadionowe. Jeżeli zatem dopuścimy się udziału w bójce lub pobiciu, niezależnie od tego gdzie miało ono miejsce, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego obrońcy. On przygotuje nas do przesłuchania i powie nam szczegółowo o możliwych scenariuszach i przyszłym działaniu.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *