Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

0
(0)

Spowodowanie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zagrożenie w ruchu drogowym jest zgodnie z przepisami prawa wykroczeniem. Artykuł 86 Kodeksu wykroczeń stanowi:

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”. Czym jest niezachowanie należytej ostrożności? Zapis ten wskazuje, że kierujący zobowiązany jest zawsze stosować zasadę ograniczonego zaufania, jak również we wszystkich sytuacjach ruchu drogowego wykazywać się ostrożnością. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym uznawane jest zatrzymanie się w miejscu niedozwolonym czy wyprzedanie w miejscu niedozwolonym.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Jakie kary przewiduje taryfikator za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym?

Za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2013 roku przewiduje karę finansową według zasady: kwota mandatu za dane wykroczenie (np. zmiana pasa ruchu w miejscu niedozwolonym) plus doliczona kwota 200 zł (za spowodowanie zagrożenia), jednak suma łączna nie może przekroczyć 500 złotych. W przypadku osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka kwota doliczono do mandatu karnego przewidzianego za te wykroczenie to 300 zł (jednak nie więcej niż 500 zł).

Przykład: zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych karane jest kwotą 200 zł, jednak do tej kwoty należy doliczyć kwotę 200 zł za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym. Łączna kwota nie przekracza 500 zł.

Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie musi być połączone ze spowodowaniem kolizji lub wypadku. Jest to sytuacja, w której kierujący zostaje zatrzymany za ,np. niedozwolony manewr. Od tego typu czynów odróżnić należy Sprowadzenie katastrofy w ruchu, ten czyn opisany jest w Kodeksie karnym i stanowi odrębne zagadnienie.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *