Niezatrzymanie się do kontroli

0
(0)

Widzisz patrol policji, który sygnalizuje Ci, by zjechać na pobocze lub zatrzymać się w najbliższym bezpiecznym miejscu zgodnie z przyjętymi standardami? Dostosuj się do poleceń funkcjonariuszy. Co grozi za niezatrzymanie się do kontroli drogowej? Co oznacza niezwłoczne zatrzymanie pojazdu?

Kiedy niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem?

Gdy dochodzi do zignorowania kontroli drogowej przez kierowcę.

Zdarza się, że kierowca, mimo znaków i poleceń wydawanych przez policjanta, nie zatrzymuje się do kontroli. Nie zawsze jest to celowo działanie z jego strony, bowiem patrole policji bardzo często ustawiają się w miejscach słabo widocznych. 

 

Przepisy Kodeksu Karnego precyzują, kiedy niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem:

„Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat” – art.178b KK.

Oznacza to, że niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem, gdy spełnione zostają warunki:

  • funkcjonariusz porusza się pojazdem jeżdżącym (autem lub motocyklem), pływającym (łodzią) lub latającym (helikopterem lub samolotem);
  • wydawane są jednocześnie sygnały dźwiękowe i świetlne;
  • kierowca porusza się pojazdem mechanicznym z silnikiem;
  • kierowca nie zatrzymuje się niezwłocznie, gdy jest to możliwe i nie spowoduje zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. 

Jeśli więc policjant porusza się pieszo lub znajduje się w nieporuszającym się radiowozie, niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest wykroczeniem. Podobnie odczytywane jest niepoddanie się kontroli, gdy wydawane są jedynie świetlne lub jedynie dźwiękowe sygnały lub gdy kierowca porusza się rowerem, czyli pojazdem bez silnika.

Czym grozi niezatrzymanie się do kontroli?

Kierowcom dopuszczającym się popełnienia przestępstwa w postaci niezatrzymania się do kontroli drogowej grozi: od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Osoby prowadzące pojazd mechaniczny, które podejmują się ucieczki przed funkcjonariuszami policji, muszą w skrajnych przypadkach liczyć się z wyższym wymiarem kary. Dotyczy to m.in. sytuacji, w których kierowca:

  • jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 
  • ma cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów, 
  • porusza się z nielegalnymi tablicami rejestracyjnymi.

W takich przypadkach może zostać nałożony na niego zakaz prowadzenia pojazdów do 15 lat. Jeśli istnieje ryzyko, że sprawcy pościgu mogą w dalszym ciągu próbować uniknąć kary, istnieje szansa, że na rozprawę będą oni zmuszeni oczekiwać w areszcie śledczym. 

W przypadku, w którym niezatrzymanie się do kontroli zostanie zaklasyfikowane jako wykroczenie, a funkcjonariusz skieruje sprawę do sądu, kierowcy grozi grzywna do 30 000 zł. Do 2021 roku grzywna wynosiła między 50-5000 zł i zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat. 

Kto może przeprowadzić kontrolę drogową?

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Służby te dotychczas zajmowały się przeprowadzaniem kontroli autobusów i ciężarówek, ich uprawnienia zostały jednak rozszerzone na samochody osobowe i motocykle. 

Straż Graniczna

Zachodzi tutaj konieczność umundurowania, poza tym jednak uprawnienia Straży Granicznej pokrywają się z uprawnieniami policji. Wbrew powszechnemu przekonaniu, kontroli może ona dokonać na terenie całego kraju, nie tylko przy przejściach granicznych. 

Straż parku i strażnicy leśni

Gdy wjedziemy na teren lasu lub parku narodowego, musimy mieć się na baczności. Tam bowiem skontrolować nas mogą strażnicy leśni lub parkowi.

Straż Miejska i Straż Gminna

Wśród najważniejszych obowiązków Straży miejskiej i gminnej jest ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, pod czym kryje się także kontrola ruchu drogowego. Mogą oni jej dokonać, jeśli kierowca nie zastosował się do zakazu ruchu w obu kierunkach lub naruszył przepisy o zatrzymaniu lub postoju pojazdów. 

Żandarmeria Wojskowa

Żandarmeria Wojskowa ma prawo do zatrzymania samochodu, ale nie mają oni uprawnień do przeprowadzenia kontroli, chyba że są to pojazdy wojskowe. 

Osoby uprawnione przez zarządcę drogi

Art. 129d ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, że osoby działające w imieniu zarządcy drogi mogą przeprowadzić kontrolę ruchu drogowego w obecności funkcjonariusza policji lub inspektora Inspekcji Transportu Drogowego. 

Teraz już wiesz, co grozi za niezatrzymanie się do kontroli

Skoro znasz już przepisy i wiesz, co grozi za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, unikaj takich sytuacji. Uczciwy kierowca, który nie ma nic na sumieniu, nie powinien obawiać się kontroli pojazdu lub kierowcy.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *