Kiedy policjant może zatrzymać prawo jazdy?

Za co policja może zatrzymać prawo jazdy?

Zatrzymanie prawa jazdy przez policję może nastąpić w kilku przypadkach. Ważne, że nie tylko policja jest organem uprawnionym do zatrzymywania prawa jazdy. Może to także nastąpić w postępowaniu administracyjnym decyzją starosty, jak i po postępowaniu sądowym. W tym wpisie omówię, w jakich przypadkach policjant może odebrać prawo jazdy.

Policja ma prawo zatrzymać prawo jazdy za przekroczenie prędkości, ale tylko w określonych przypadkach. Przekroczenie prędkości o 50 km/h (i ponad to) na obszarze zabudowanym skutkuje odebraniem prawa jazdy przez policję. W przypadku tzw. młodych kierowców prędkość, od której policja jest uprawniona do odebrania dokumentu to 30 km/h. W takich sytuacjach policja zabierając prawo jazdy wydaje pokwitowanie a kierujący ma prawo do kierowania pojazdem przez 24 godziny. Co się dzieje z dokumentem odebranym przez policję? Trafia on do starosty, który wydaje decyzję o przedłużeniu okresu zatrzymania prawa jazdy. Natomiast dalsze losy odebranego dokumentu będą omówione w innym wpisie.

Jeżeli podczas kontroli drogowej okaże się, że kierujący prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, policjant ma prawa zatrzymać prawo jazdy. O dalszych konsekwencjach zdecyduje sąd. Konsekwencje będą uzależnione od ilości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz o wynikającej z tego definicji czynu (wykroczenie lub przestępstwo). Zastosowanie będzie miał wtedy Kodeks wykroczeń lub Kodeks karny. Sąd może orzec karę, środek karny, w tym postanowienie o zakazie prowadzenia pojazdów.

Szukasz pomocy prawnej?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 501 288 110

Czy za punkty zabierają prawo jazdy?

Kolejnym przypadkiem jest przekroczenie liczby punktów karnych. Policja po ustaleniu, że kierowca przekroczył liczbę 24 punktów (a w przypadku młodych kierowców 20 punktów) zatrzyma prawo jazdy kierującemu. Działa już Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, czyli baza danych zawierająca informacje m.in. o kierowcach, wobec, których sąd zastosował już wcześniej zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto, jeśli prawo jazdy jest zniszczone, nieczytelne, lub straciło swoją ważność, to policja także może zatrzymać ten dokument.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *