Poznaj swoje prawa.

Zadbaj o bezpieczny powrót do domu.

Zadbaj o bezpieczny powrót do domu.

Święta, święta i po świętach. Okres świąteczny to nie tylko prezenty zadbaj o bezpieczeństwo własnej rodziny. Statystyki z ubiegłych lat nie kłamią na polskich drogach w okresie świątecznym w roku 2017 doszło do około 380 wypadków w tym 42 śmiertelnych. Co możesz zrobić, aby uchronić swoja rodzina przed możliwą tragedią. Pośpiech nie popłaca Najczęstszą przyczyną wypadkówWięcej oZadbaj o bezpieczny powrót do domu.[…]

Kiedy policjant może zatrzymać prawo jazdy?

Kiedy policjant może zatrzymać prawo jazdy?

Za co policja może zatrzymać prawo jazdy? Zatrzymanie prawa jazdy przez policję może nastąpić w kilku przypadkach. Ważne, że nie tylko policja jest organem uprawnionym do zatrzymywania prawa jazdy. Może to także nastąpić w postępowaniu administracyjnym decyzją starosty, jak i po postępowaniu sądowym. W tym wpisie omówię, w jakich przypadkach policjant może odebrać prawo jazdy.Więcej oKiedy policjant może zatrzymać prawo jazdy?[…]

Nowe przepisy w prawie drogowym

Nowe przepisy w prawie drogowym

W ostatnich tygodniach w życie weszło kilka zmian w prawie drogowym, pojawiły się również zapowiedzi kolejnych zmian.Od 1 października 2018 roku kierowcy nie mają obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu i dokumentu poświadczającego posiadanie polisy OC. Skąd te zmiany? Zmiany wprowadzono z inicjatywy Ministra Cyfryzacji po uruchomieniu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w skrócieWięcej oNowe przepisy w prawie drogowym[…]

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Spowodowanie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zagrożenie w ruchu drogowym jest zgodnie z przepisami prawa wykroczeniem. Artykuł 86 Kodeksu wykroczeń stanowi: „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”. Czym jest niezachowanie należytej ostrożności? Zapis ten wskazuje, że kierujący zobowiązanyWięcej oSpowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym[…]