Warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo posiadania narkotyków

Warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo posiadania narkotyków

 

W Polsce prężnie działają ruchy, mające na celu zalegalizowanie posiadania i spożywania niektórych narkotyków. Póki co jednak polski rząd wydaje się w tym zakresie nieugięty, a polski system prawny nakłada surowe kary na posiadaczy substancji psychotropowych i środków odurzających.

Karalność posiadania substancji psychotropowych i środków odurzających

Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych nawet w najmniejszej ilości jest zabronione. Przy “znacznej ilości” czyn ten zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Istnieją jednak możliwości znacznego złagodzenia kary lub nawet uchylenia się od odpowiedzialności karnej.

Umorzenie postępowania przed wszczęciem śledztwa lub dochodzenia

Zgodnie z art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii “jeżeli przedmiotem czynu (…) są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości”. Jeżeli zatem sprawca posiadał jedynie kilka gramów substancji, postępowania można nawet nie wszczynać. Należy jedynie pamiętać, że konieczne jest spełnienie wszystkich przesłanek łącznie.

Warunkowe umorzenie postępowania

Jeżeli jednak nie spełniliśmy wszystkich przesłanek z art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, możemy wciąż powalczyć o warunkowe umorzenie postępowania. Zgodnie z art. 66 Kodeksu karnego “sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.” Dodatkowo zagrożenie ustawowe nie może przekraczać 5 lat.

 

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania w kontekście posiadania narkotyków może dotyczyć zatem tych sprawców, którzy co prawda nie spełnili przesłanek z art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ale posiadali tak niewielką ilość substancji, że nie jest zasadne wymierzenie im kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *