Spowodowanie wypadku pod wpływem narkotyków

Spowodowanie wypadku pod wpływem narkotyków

W polskim systemie prawnym na równi stawia się kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu z tymi, wsiadającymi “za kółko” pod wpływem środków odurzających – narkotyków. Przepisy bardzo surowo odnoszą się do tego typu czynów, w szczególności wtedy, gdy dochodzi do wypadku z winy kierowcy “na podwójnym gazie”. Dodatkowo organy ścigania coraz lepiej radzą sobie z zatrzymywaniem kierowców pod wpływem narkotyków. Służby zostały wyposażone w stosowne aparaty, umożliwiające przeprowadzenie wstępnego badania na miejscu zdarzenia.

Zatrzymanie i kontrola

W oparciu o art. 129 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, policjant, który zatrzymuje nas do kontroli, może żądać poddania się badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie środków odurzających. Raczej trudno będzie nam się z tego “wykręcić”. Co najwyżej możemy odwlec badanie w czasie, żądając przeprowadzenia badania krwi. Narkotyki mają jednak to do siebie, że ich ślady pozostają w organizmie nawet kilka dni po spożyciu, co nie stawia nas w korzystniej sytuacji.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie oparte na tysiącach spraw, które były prowadzone przez naszych adwokatów.

Spowodowanie wypadku – konsekwencje karnoprawne

W oparciu o art. 177 § 1 Kodeksu karnego: “kro, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślny wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Przywołany art. 157 ustawy karnej dotyczy natomiast naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia. Z kolei zgodnie z art. 177 § 2 Kodeksu karnego, “jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Surowszą karę poniesie jednak kierowca pod wpływem narkotyków, ponieważ na podstawie art. 178 § 1 Kodeksu karnego “skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w (…) art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.”

Spowodowanie wypadku – konsekwencje cywilnoprawne

Wyrok może się okazać niewielką dolegliwością w porównaniu z możliwymi konsekwencjami cywilnoprawnymi. Spowodowanie wypadku wiąże się bowiem ze spowodowaniem szkody, która winna zostać naprawiona na zasadach uregulowanych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz zawartej przez kierowcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Standardowo, jeżeli wypadek został spowodowany z naszej winy i posiadamy ubezpieczenie OC, za wszelkie wynikłe ze zdarzenia szkody odpowie ubezpieczyciel i to na nim będzie ciążył obowiązek wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia poszkodowanemu. Ustawa przewiduje jednak pewne wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Owszem, w każdym przypadku wypłaci poszkodowanemu należne świadczenie, ale jeżeli kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, towarzystwu ubezpieczeń będzie przysługiwało roszczenie regresowe do sprawcy o zwrot wypłaconej kwoty. Jeżeli wypadek był poważny i ma skutek śmiertelny wobec jednego z uczestników, kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia mogą sięgnąć nawet kilku milionów złotych.

Warto wybrać się do zaufanego adwokata

Za spowodowanie wypadku komunikacyjnego pod wpływem narkotyków grożą surowe kary, dlatego trzeba sprawę potraktować poważnie. Cała historia może się bowiem zakończyć nawet karą bezwzględnego więzienia. W tej sytuacji może nam jednak pomóc zaufany adwokat. Profesjonalny pełnomocnik przybliży nam nasze położenie – powie o grożących konsekwencjach – oraz znajdzie optymalną strategię działania, która pozwoli nam ograniczyć karę lub chociaż uzyskać korzystne warunki jej odbywania. Wypadek z pewnością będzie dla nas traumatycznym przeżyciem, ale nie należy się załamywać.

1 myśl na “Spowodowanie wypadku pod wpływem narkotyków

  1. Miałem wypadek autem ciężarowy w slinie miałem trawę w kieszeni 3 gramy uderzyłem w budynek mieszkalny nikt nie zginol prawko zatrzymali co będzie mam rodzinę dzieci kredyt hipoteczny co robić

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *