Rady dla zatrzymanych za posiadanie narkotyków

Rady dla zatrzymanych za posiadanie narkotyków

W oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r., a w szczególności art. 62 – “kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Jeżeli z kolei przedmiotem tego czynu jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. W przypadkach mniejszej wagi natomiast, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jak zatem widać konsekwencje posiadania narkotyków są bardzo poważne i niejednokrotnie kara za ten czyn może wynieść tyle, ile za morderstwo. Jeżeli zostaniemy zatrzymani przez Policję, warto pamiętać o kilku podstawowych kwestiach. W poniżej części tekstu znajdą Państwo moje rady dla zatrzymanych za posiadanie narkotyków.

Po pierwsze – zachowaj spokój

Chociaż sytuacja zatrzymania przez Policję będzie z pewnością niezwykle stresująca, nie można tracić “zimnej krwi”. W tym momencie nie wolno wpadać w panikę. Trzeba spokojnie i z rozsądkiem podejść do swojej obecnej sytuacji. Zatrzymanie nie musi się wcale zakończyć skazaniem. Należy to tylko odpowiednio “rozegrać”. Pamiętajmy, że wszystko co powiemy może być użyte przeciwko nam, dlatego nie warto się zbyt wylewnie tłumaczyć. Pozostawmy przedstawienie wersji zdarzeń na przesłuchanie, a do tego czasu zbierzmy myśli i przeanalizujmy swoją sytuację. Nie ulegajmy również namowom prokuratora, który z pewnością będzie chciał, abyśmy dobrowolnie poddali się karze. To nie zawsze jest najlepsze rozwiązanie. Lepiej wcześniej skonsultować wątpliwości z dobrym prawnikiem.

Po drugie – zbierz dowody

Niezależnie od tego, czy zadzwoniliśmy już do zaufanego adwokata czy jeszcze nie, warto pozbierać myśli i zastanowić się nad tymi elementami, które mogą nam pomóc w wyjściu z “opresji”. Należy zebrać maksymalnie dużo dowodów, które pomogą nam w późniejszym procesie. Przede wszystkim ustalmy stan faktyczny – przeanalizujmy krok po kroku to, co się wydarzyło. Po czasie mogą nam umknąć szczegóły, które potem zaważą o naszej niewinności lub złagodzeniu kary. Niekiedy warto nawet spisać nasze myśli w formie notatki. Istotne jest to z kim się spotkaliśmy, w jakich okolicznościach, co kto mówił. Zbierając dowody warto również zadbać o systematykę dokumentów. Adwokat, który będzie przygotowywał naszą linię obrony, będzie chciał zajrzeć do aktu oskarżenia, protokołów z przesłuchać, opinii biegłych i wszystkich innych dokumentów, gromadzonych przez organy ścigania, które my, jako strona, możemy na bieżąco przeglądać. Nie zapominajmy również o naszej sytuacji rodzinnej i zawodowej. Jeżeli jesteśmy jedynymi żywicielami rodziny lub nastąpiły inne okoliczności przemawiające za orzeczeniem lżejszej kary, to właśnie jest dobry moment aby pozyskać dokumenty, które będą mogły o tych faktach zaświadczyć.

Po trzecie – niezbędny jest profesjonalny obrońca

No i finalnie – adwokat. Pomoc profesjonalnego obrońcy jest niezbędna w takich sytuacjach. Nie znając się na obowiązujących przepisach, a także metodach stosowanych przez Policję i prokuraturę, możemy nawet przez przypadek przyznać się do winy albo wyjawić fakty, które nie działają na naszą korzyść. Tymczasem adwokat przedstawi nam jakie są możliwe opcje dalszego postępowania, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy mówić, jakich dowodów potrzebujemy, aby móc skorzystać z określonych twierdzeń. Do tego nasz obrońca wyręczy nas w wielu istotnych kwestiach, skontaktuje się z naszymi bliskimi (jeżeli zostaniemy zatrzymani) i załatwi wiele innych spraw, z którymi sami nie bylibyśmy sobie w stanie poradzić. Dobrze jest mieć telefon do zaufanego prawnika w telefonie, ponieważ nigdy nie wiemy, kiedy taki numer może się przydać. Znajdując się

Czy możliwe jest uniknięcie kary za posiadanie narkotyków?

Kwestia możliwości uniknięcia kary jest uzależniona od konkretnego, jednostkowego przypadku. Należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności i dopiero wtedy można stwierdzić, czy rzeczywiście organy ścigania są w stanie udowodnić nam winę. Być może korzystnym rozwiązaniem będzie na przykład skorzystanie z instytucji warunkowego umorzenia postępowania lub dobrowolnego poddania się karze. Wszystko to ustalimy wraz z prawnikiem, który przedstawi nam wachlarz możliwych rozwiązań. Wszystkie rady dla zatrzymanych za posiadanie narkotyków mogą okazać się przydatne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *