Posiadanie narkotyków przez nieletniego – konsekwencje

0
(0)

Posiadanie narkotyków przez nieletniego to problem, który dotyczy coraz większej liczby młodych osób. Statystki pokazują, że po narkotyki (chociażby w postaci marihuany) sięgają coraz młodsi. Dilerzy znajdują swoich klientów już nawet w podstawówkach. Nieletni są bardzo podatni na uzależnienia, dlatego problem jest naprawdę poważny. Młodzi ludzie nie zdają prawdopodobnie sprawy z tego, jak poważne konsekwencje grożą im za posiadanie narkotyków.

Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Karalność posiadania narkotyków reguluje ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Na zasadach określonych w tej ustawie odpowiada co do zasady ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Nieletni nie będzie zatem odpowiadał karnie w taki sposób, jak dorośli. Nie oznacza to jednak, że uniknie wszelkich negatywnych konsekwencji. Niewątpliwie bowiem popełniony przez niego czyn posiadania narkotyków jest przestępstwem w polskim systemie prawnym.

Sąd Rodzinny

Instytucją, której nieletni popełniający przestępstwo posiadania narkotyków może się obawiać, jest sąd rodzinny. Kompetencję do ukarania nieletnich przestępców nadała mu bowiem ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Celem tej regulacji było dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich. Postępowanie prowadzone przez sąd ma ustalić czy istnieją okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego lub czy nieletni popełnił czyn karalny i czy w związku z tym zachodzi potrzeba zastosowania wobec niego środków wychowawczych.

Jeśli posiadałeś nieznaczną ilość środków odurzających na własny użytek i zostałeś zatrzymany przez policję

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Nie czekaj zadzwoń!

Środki wychowawcze

Wobec nieletniego sprawcy przestępstwa posiadania narkotyków można zatem zastosować jeden ze środków wychowawczych, uregulowany w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. W ramach katalogu, zawartego w tej regulacji można wymienić między innymi: udzielenie upomnienia, zobowiązanie do określonego postępowania, ustanowienie nadzoru rodziców lub opiekuna, zastosowanie nadzoru kuratora, orzeczenie przepadku rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego (czyli w tym przypadku narkotyków). W najbardziej ekstremalnej i surowej wersji małoletni zostanie umieszczony w zakładzie poprawczym.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *