Legalność kontroli osób podejrzanych o zażywanie środków odurzających

0
(0)

Legalność kontroli osób podejrzanych o zażywanie środków odurzających

Podobnie jak w Polsce, na całym terenie Unii Europejskiej, Policja nie może w sposób dowolny przeprowadzać badań na obecność narkotyków w organizmie. W zasadzie taka kontrola jest, w świetle obowiązujących przepisów unijnych oraz przepisów poszczególnych państw Wspólnoty, nielegalna w odniesieniu do innych osób niż prowadzący pojazd mechaniczny.

Narkotyki w państwach europejskich

Oczywiście każde z państw członkowskich w nieco inny sposób reguluje problematykę środków odurzających, w tym narkotyków. Należy pamiętać, że w wielu państwach europejskich, posiadanie i zażywanie narkotyków jest całkowicie legalne, a przynajmniej w postaci marihuany. Inne państwa, dopuszczają z kolei możliwość zakupu narkotyków na receptę. W tych państwach polityka dotycząca badań na obecność narkotyków w organizmie, jest zatem siłą rzeczy bardzo zliberalizowana.

Wojna z kierowcami pod wpływem środków odurzających

W ostatnich latach możemy jednak zaobserować znaczny wzrost zainteresowania polskiej Policji tematem narkotyków, a szczególnie jazdy pod wpływem środków odurzających. Wynika to z tego, iż w tym zakresie popełnia się coraz więcej przestępstw. Policjanci uczestniczą zatem w specjalnych szkoleniach, które mają przygotować ich do pracy na ulicy, również pod kątem rozpoznawania, czy dana osoba znajduje się pod wpływem środków odurzających. To właśnie ze środków unijnych otrzymaliśmy pieniądze na wyposażenie polskiej Policji w nowoczesne narkotesty.

Wynik nie jest dowodem

W tym kontekście należy jednak podkreślić, że sam pozytywny wynik narkotestu, nie może stanowić dowodu jazdy pod wpływem środka odurzającego. Nawet jeżeli test wskaże, iż dana osoba znajduje się w stanie po użyciu narkotyków, należy przeprowadzić szczegółowe badanie krwi, które dopiero, wraz ze stosowną opinią biegłego na temat czasu reakcji kierowcy, może stanowić podstawę do wymierzenia kierowcy stosownej kary.

Polscy policjanci coraz częściej sięgają po narkotesty, w celu sprawdzenia czy dana osoba znajduje się pod wpływem środków odurzających. Należy pamiętać, że prowadzenie pojazdu mechanicznego w takim stanie jest przestępstwem, za które grozi nawet pozbawienie wolności.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *