Czy posiadając narkotyki można uniknąć kary?

Posiadanie narkotyków jest jednym z najczęściej spotykanych czynów zabronionych a zatem czy posiadając narkotyki można uniknąć kary?.

Każdego dnia w naszym kraju dochodzi do znalezienia osób, które takie narkotyki posiadają.W myśl art. 62 $1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie narkotyków jest przestępstwem.

 

Artykuł ten stanowi, że kto, wbrew przepisom, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ustawa zawiera dość obszerną listę środków odurzających, które nie wolno posiadać.

 

Występek ten można popełnić tylko świadomie – oznacza to nie mniej, nie więcej, że aby popełnić przestępstwo tego typu sprawca musi być świadomy posiadania narkotyków. Posiadanie znacznej ilości narkotyków wiąże się z karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat (art. 62 $2 w/w ustawy).

 

Ustawodawca co ważne nie określił konkretnej ilości za nadmierną, ten osąd leży już po stronie sądu i przy każdej sprawie jest rozpatrywany indywidualnie.

 

Warto nadmienić, że istnieje możliwość złagodzenia kary za posiadanie narkotyków.

 

W przypadku gdy znaleziono u Ciebie podczas zatrzymania marihuanę lub też inne środki odurzające koniecznie niezwłocznie zalecamy skontaktowanie się z naszą kancelarią prawną, nasz adwokat przeanalizuje konkretną sytuację i pomoże Cię wybronić.

 

Masz prawo do odmowy odpowiedzi na pytania, lecz zalecamy, abyś poinformował funkcjonariuszy, że narkotyk posiadasz na własny użytek. Koniecznie sprawdź czy zostało to zapisane w protokole z zatrzymania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *