Zatrzymanie prawa jazdy jednej kategorii

Co zrobić w przypadku zatrzymania przez sąd prawa jazdy jednej kategorii?

Zatrzymanie prawa jazdy jednej kategorii. Zatrzymanie prawa jazdy jest bardzo dotkliwym dla kierowców środkiem karnym, w szczególności, jeśli dotyczy zawodowego kierowcy. Jeśli kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości to sąd orzec może zatrzymanie prawa jazdy na minimum 3 lata. Od 2015 roku 3 lata to minimalny okres, na jaki sąd w wyroku skazującym może zatrzymać prawo jazdy. W tej kwestii nastąpiło zaostrzenie przepisów. Istotne jest to, że jeśli okres zatrzymania prawa jazdy jest dłuższy niż 12 miesięcy to kierowca musi ponownie zdać egzamin na prawo jazdy. Wielu kierujących zastanawia się, czy po zatrzymaniu prawa jazdy jednej kategorii mogą kierować pojazdami innych kategorii. Czy orzekany zakaz dotyczy wszystkich pojazdów mechanicznych? W tym wpisie odpowiem na pytania czy za jazdę po alkoholu można zachować prawo jazdy kategorii C, D i E.

Częstym rozwiązaniem stosowanym przez sądy jest zatrzymanie prawa jazdy jednej kategorii za alkohol.

Art. 12. punkt 2. Ustawy o kierujących pojazdami: brzmi:
„Prawo jazdy nie może być wydane osobie: w stosunku, do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych- okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu”.
Sąd wydając decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy za jazdę po alkoholu określa, jakiej kategorii dotyczy zakaz. Zakaz może dotyczyć wszystkich kategorii, albo pojazdów danego rodzaju. Jeśli wyrok nie wymienia kategorii to w domyśle oznacza to, że danej kategorii nie dotyczy. Jeśli kierowca posiada prawo jazdy kilku kategorii to jazdę po alkoholu samochodem osobowym sąd zastosuje zakaz dotyczący tej kategorii, jeśli kierowca prowadził pojazd kategorii C po alkoholu to zakaz będzie dotyczył tej kategorii. Oznacza to, że często stosowane przez sąd jest zatrzymanie prawa jazdy wyłącznie jednej kategorii. Jednak sprawa nie jest aż taka prosta, w praktyce sytuacja się komplikuje.

Ciekawym przypadkiem jest sprawa kierującego z Białegostoku. Zostało mu odebrano prawo jazdy za jazdę po alkoholu. Decyzją Sądu Rejonowego w Białymstoku zastosowano środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres dwóch lat. Starostwo zwróciło się do sądu z prośbą o doprecyzowanie przepisów (czy można kierowcy zwrócić prawo jazdy pozostałych kategorii). Sąd potwierdził, że z orzeczonego zakazu należy wyłączyć kategorię C. Jednak kierującemu nadal nie zwrócono dokumentu. Sprawa w kolejnej instancji trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że organy administracji samorządowej (starostwa powiatowe) mają prawo odmówić zwrotu dokumentów. Powołano się w tym uzasadnieniu na następujące przepisy (obowiązujące od 2014 roku): Nie można przywrócić uprawnień osobie ubiegającej się o zwrot w zakresie prawa jazdy kategorii:

2) AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;

3) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D.

źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110300151/U/D20110151Lj.pdf

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie oparte na tysiącach spraw, które były prowadzone przez naszych adwokatów.

A zatem czy jest możliwe Zatrzymanie prawa jazdy jednej kategorii?. W uproszczeniu w opisanym przypadku zastosowano zasadę, że nie można uzyskać uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii C, E, osobie nie posiadającej prawa jazdy kategorii B. Oznacza to, że sądy w stosowanym orzecznictwie wyrażają zgodę na prowadzenie przez kierowców pojazdów innej kategorii niż B, jednak starostwa powiatowe nie są skłonne do zwrotu zatrzymanych dokumentów. Organy władzy samorządowej wychodzą z założenia, że skoro kierujący w danym momencie nie posiada prawa jazdy kategorii B (bo zostało mu zatrzymane za jazdę po alkoholu) to kierowca nie ma podstawy do kierowania pojazdami innej kategorii.

Przeczytaj więcej o kierowcach kategorii C+E.

Utrata prawa jazdy po alkoholu a kierowca zawodowy.

Czy w przypadku utraty prawa jazdy po alkoholu u kierowcy zawodowego zmienia się klasyfikacja czynu? Utrata prawa jazdy po alkoholu a kierowca zawodowy Klasyfikacja czynu pozostaje bez zmian, w zależności od stężenia alkoholu jest to przestępstwo lub wykroczenie. Kierowca zawodowy, któremu grozi zatrzymane prawa jazdy za alkohol nie ma taryfy ulgowej. Sąd będzie brał pod uwagę całokształt sprawy. Warto, więc próbować przekonać sąd, że sytuacja jest wyjątkowa. Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol kierowcy zawodowemu wyklucza u niego możliwość dalszego zarobkowania. Kierowca może wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Istotna na tym etapie postępowania jest rola obrońcy przed sądem.

Zabrane prawo jazdy za alkohol, a jedynym żywicielem rodziny?

Co zrobić, jeśli zabrano prawo jazdy za alkohol kierowcy, który jest jedynym żywicielem rodziny? Podobnie jak w powyżej opisanej sytuacji prawnej nie ma żadnego oddzielnego paragrafu, który nakazałby sądowi inne traktowanie. To od sytuacji rodzinnej kierowcy, starań jego i adwokata zależy czy sąd uwzględni w orzekaniu dodatkowe okoliczności.

Odzyskanie prawo jazdy za jazdę po alkoholu, a zamontowanie alkoblokady.

Żeby odzyskać prawo jazdy za jazdę po alkoholu, gdy zakaz wyłącza kategorię B można wnioskować do sądu o zamontowanie alkoblokady. Po upływie, co najmniej połowy orzeczonego wymiaru kary kierowca, któremu zatrzymano prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu może wnioskować o zmianę zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Koszty zamontowania alkoblokady pokrywa oczywiście kierujący. Ważne: sąd może, ale nie musi przychylić się do wniosku skazanego.

Bibliografia:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553)
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 15)
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2018 roku – II SA/Bk 119/18

1 myśl na “Zatrzymanie prawa jazdy jednej kategorii

 1. witam
  ja mam inny problem
  a mianowicie chcą mi zabrać prawo jazdy ponieważ w okresie 2 lat miałam 3 wykroczenia
  przekroczylam prędkość .
  Jestem samotnie wychowujaca matka i od roku pracuje jako kierowca jeżdżę taxi .
  I jeżeli stracę prawo jazdy stracę jedyny dochód.
  czy jest na to jakaś rada ??

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *