Zatarcie przestępstwa prowadzenia pod wpływem alkoholu

5
(1)

Zatarcie skazania polega na tym, że po upływie określonego czasu przestępstwo uznaje się za niebyłe, a osoba uzyskuje status osoby niekaralnej. Kwestia okresu zatarcia przestępstwa jazdy po pijanemu jest istotna dla osób starających się o nową pracę, które muszą przedstawić pracodawcy zaświadczenie o niekaralności. W Krajowym Rejestrze Karnym są informacje na temat skazanej osoby, orzeczonej kary czy klasyfikacji czynu. Po zatarciu skazanie jest niewidoczne we wspomnianym rejestrze, fakt skazania jest nie do ustalenia.

Zatarcie wyroku po utracie prawa jazdy

Okres zatarcia zależy od rodzaju kary, jaki został zastosowany wobec sprawcy. Prowadzenie pod wpływem alkoholu jest przestępstwem karanym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Osoba skazana na pozbawienie wolności za jazdę po alkoholu będzie miała zatarty wyrok po upływie 10 lat od wykonania, przedawnienia lub darowania kary. Nastąpi to z mocy prawa, czyli skazany nie musi o to wnioskować. Natomiast, jeśli osoba skazana chce wnioskować o szybsze zatarcie skazania, to po upływie 10 lat może się o to ubiegać, pod warunkiem, że w tym czasie przestrzegał porządku prawnego.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

W przypadku skazanego, wobec którego zastosowano karę ograniczenia wolności, zatarcie za jazdę po alkoholu nastąpi po upływie 3 lat. Wtedy też nastąpi wykreślenie z Krajowego Rejestru Karnego i fakt jazdy po alkoholu będzie uznany za niebyły.

Po ilu latach wystepuje przedawnienie za jazdę pod wpływem alkoholu

Zatarcie przestępstwa jazdy po alkoholu w przypadku skazanego na karę grzywny nastąpi po upływie roku od wykonania kary. Czas liczny jest od daty zlecenia przelewu. Co ważne, jeśli kara grzywny na wniosek skazanego została rozłożona na raty, to zatarcie nastąpi po roku od spłaty ostatniej raty. Jeśli skazanemu zależy na szybszym zatarciu, to powinien jak najszybciej spłacić orzeczoną grzywnę.

We wszystkich przypadkach okres liczony jest od czasu uprawomocnienia się wyroku. Jeśli obok opisanych kar sąd zastosował środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów to okres zatarcia nie nastąpi, dopóki nie minie czas zakazu prowadzenia pojazdów.

Zatarcie skazania polega na tym, że po upływie określonego czasu przestępstwo uznaje się za niebyłe, a osoba uzyskuje status osoby niekaralnej. Kwestia okresu zatarcia przestępstwa jazdy po pijanemu jest istotna dla osób starających się o nową pracę, które muszą przedstawić pracodawcy zaświadczenie o niekaralności. W Krajowym Rejestrze Karnym są informacje na temat skazanej osoby, orzeczonej kary czy klasyfikacji czynu. Po zatarciu skazanie jest niewidoczne we wspomnianym rejestrze, fakt skazania jest nie do ustalenia.

Okres zatarcia zależy od rodzaju kary, jaki został zastosowany wobec sprawcy. Prowadzenie pod wpływem alkoholu jest przestępstwem karanym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Osoba skazana na pozbawienie wolności za jazdę po alkoholu będzie miała zatarty wyrok po upływie 10 lat od wykonania, przedawnienia lub darowania kary. Nastąpi to z mocy prawa, czyli skazany nie musi o to wnioskować. Natomiast, jeśli osoba skazana chce wnioskować o szybsze zatarcie skazania, to po upływie 10 lat może się o to ubiegać, pod warunkiem, że w tym czasie przestrzegał porządku prawnego.

W przypadku skazanego, wobec którego zastosowano karę ograniczenia wolności, zatarcie za jazdę po alkoholu nastąpi po upływie 3 lat. Wtedy też nastąpi wykreślenie z Krajowego Rejestru Karnego i fakt jazdy po alkoholu będzie uznany za niebyły.

Zatarcie przestępstwa jazdy po alkoholu w przypadku skazanego na karę grzywny nastąpi po upływie roku od wykonania kary. Czas liczny jest od daty zlecenia przelewu. Co ważne, jeśli kara grzywny na wniosek skazanego została rozłożona na raty, to zatarcie nastąpi po roku od spłaty ostatniej raty. Jeśli skazanemu zależy na szybszym zatarciu, to powinien jak najszybciej spłacić orzeczoną grzywnę.

We wszystkich przypadkach okres liczony jest od czasu uprawomocnienia się wyroku. Jeśli obok opisanych kar sąd zastosował środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów to okres zatarcia nie nastąpi, dopóki nie minie czas zakazu prowadzenia pojazdów.

Przeczytaj jeszcze więcej o kierowaniu pojazdami pod wpływem alkoholu.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *