Wypadek pod wpływem alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu jest surowo piętnowana, nie tylko przez polskie prawo, ale również (a może i przede wszystkim) przez społeczeństwo. Nie ma akceptacji dla osób, które wprawiają się w stan odurzenia alkoholem, a potem wsiadają za kierownicę samochodu. Właśnie dlatego przepisy prawa są w tym zakresie bardzo surowe. Co więcej, jeżeli pijany kierowca spowoduje jednocześnie wypadek drogowy, poszkodowanych „bronią” również regulacje, sformułowane w Kodeksie cywilnym.

Przepisy Kodeksu karnego

W oparciu o art. 177 § 1 Kodeksu karnego: „kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślny wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności dl lat 3”. Z kolei art. 157 § 1 przewiduje, że wskazane wyżej obrażenia ciała to naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia. Konsekwencje mogą być jednak nawet poważniejsze. Jak wskazuje bowiem art. 177 § 2 Kodeksu karnego: „jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Dodatkowo, jeżeli sprawca znajdował się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeknie karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w odniesieniu do przestępstwa z art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę. Kara może zatem sięgnąć 12 lat bezwzględnej odsiadki.

Przepisy Kodeksu cywilnego

Nie dość, że sprawca wypadku musi liczyć się z konsekwencjami karnymi, które w niektórych przypadkach mogą oznaczać wiele lat, spędzonych w więzieniu, to jeszcze musi zdawać sobie sprawę z tego, że dodatkową dolegliwość mogą mu zafundować przepisy Kodeksu cywilnego. Jak stanowi bowiem art. 415 Kodeksu cywilnego: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Co to oznacza? Sprawca wypadku będzie musiał pokryć między innymi koszty, związane z naprawą pojazdu, leczeniem poszkodowanego, a także wypłacić stosowne zadośćuczynienie. Jeżeli mówimy o wypadku śmiertelnym, możliwe że swoich roszczeń, w postaci zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, będzie dochodziła również rodzina poszkodowanego. Warto przy tym wiedzieć, że jazda pod wpływem alkoholu wyłącza odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, a zatem sprawcy nie będą chroniły polisy OC i AC.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *