Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

Jazda samochodem “na podwójnym gazie” może mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak chociażby spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu. W tej sytuacji natomiast zabrane prawo jazdy czy kara ograniczenia wolności wydają się niewielką dolegliwością, ponieważ może być znacznie gorzej. Jakie skutki może nieść za sobą spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu? O tym kilka słów w artykule poniżej.

Jazda po spożyciu alkoholu. Wykroczenie czy przestępstwo?

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu może nieść za sobą różne konsekwencje. W zależności od tego, czy kierujący pojazdem znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu (zawartość alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi lub od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza) czy też w stanie nietrzeźwości ( stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila we krwi lub 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza) oraz jakie są skutki spowodowanego wypadku/kolizji, kierowca odpowie za wykroczenie lub przestępstwo.

Kolizja pod wpływem alkoholu

Kolizja pod wpływem alkoholu może zostać zakwalifikowana zarówno jako przestępstwo, jak i wykroczenie. Kolizja sama w sobie bowiem jest zdarzeniem lekkim, w którym nikt nie ucierpiał, a zniszczenia pojazdów nie są wielkie. Ten czyn podpada pod art. 86 Kodeksu wykroczeń. Jeżeli sprawca jest tylko w stanie po spożyciu alkoholu, to nastąpi kumulacja dwóch wykroczeń. Natomiast w sytuacji, gdy sprawca znalazł się w stanie nietrzeźwości, będzie musiał liczyć się z koniecznością poniesienia odpowiedzialności za wykroczenie oraz przestępstwo.

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu a prawo karne

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu jest przestępstwem. Jak bowiem stanowi art. 177 § 1 Kodeksu karnego: “kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała, określone w art. 157 § 1 Kodeksu karnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Jeżeli dodatkowo sprawca znajdował się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd może zaostrzyć karę (w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę). Zatem spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu prawo karne bardzo surowo sankcjonuje.

Zatrzymani po spożyciu alkoholu lub będący w stanie nietrzeźwości powinni niezwłocznie zasięgnąć opinii profesjonalnego adwokata.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie oparte na tysiącach spraw, które były prowadzone przez naszych adwokatów.

Spowodowanie wypadku śmiertelnego pod wpływem alkoholu

Inną rangą przestępstwa jest spowodowanie wypadku śmiertelnego pod wpływem alkoholu. Ten czyn został uregulowany w art. 177 § 2 Kodeksu karnego i grozi “najcięższymi” konsekwencjami w tej kategorii przestępstw.

Jaka jest kara za spowodowanie wypadku śmiertelnego pod wpływem alkoholu?

W oparciu o przepisy ustawy – sprawca wypadku ze skutkiem śmiertelnym podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Stosując jednak zaostrzenie kary, dotyczące nietrzeźwych kierowców, trzeba stwierdzić, że sprawca poniesie karę od 2 do 12 lat. Czy to jedyna kara za spowodowanie wypadku śmiertelnego pod wpływem alkoholu? Ile grozi za spowodowanie śmiertelnego wypadku po pijanemu?

Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym

Sprawcy wypadku komunikacyjnego pod wpływem alkoholu grozi nie tylko kara pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, grzywny, obowiązku zapłaty określonej kwoty na rzecz fundacji wskazanej przez sąd czy zabranie prawa jazdy. W oparciu o art. 46 § 1 Kodeksu karnego: “w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę”. Może zatem chodzić o konieczność wypłaty kwoty wynoszącej nawet kilka milionów złotych, co niejednokrotnie stanowi dla sprawcy poważniejszy problem niż kara pozbawienia wolności. Nadto, orzeczenie odszkodowania po wypadku pod wpływem alkoholu lub zadośćuczynienia na podstawie art. 46 § 1 nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze kwestia odszkodowania i zadośćuczynienia, którego poszkodowany (lub jego bliscy) mogą dochodzić na drodze cywilnej. Zakres możliwego do uzyskania świadczenia jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi: odszkodowanie za zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu, zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, zwrot wydatków poniesionych na leczenie i rehabilitację, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę, zwrot utraconych zarobków. Natomiast bliscy osoby, która w wyniku wypadku poniosła śmierć będą mogli domagać się między innymi odszkodowania za pogorszenie ich sytuacji życiowej, zwrotu kosztów leczenia, zwrotu kosztów pogrzebu, renty alimentacyjnej i tak dalej. A zatem kara za spowodowanie wypadku śmiertelnego pod wpływem alkoholu to nie tylko pozbawienie wolności lub grzywna.

Czy naprawdę warto ryzykować?

Znając już wszystkie konsekwencje, jakie niesie za sobą spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu, warto zastanowić się nad sensem podejmowania ryzyka przez kierowców, którzy świadomie siadają za kierownicą pojazdu, wiedząc, że alkomat podczas badania nie wykaże “0”. Do stracenia jest naprawdę wiele. Nie ma sensu poświęcać własnego życia i życia innych ludzi za cenę chwili przyjemności w postaci wypicia kilku piw na imprezie.

Dlaczego Adwokat jest koniecznością w sprawach za jazdę pod wypływem alkoholu

Odpowiedzią na to często zadawane pytanie jest szybki proces. Co to dla nas oznacza. Oznacza to, że w Polskim systemie prawnym jak wynika ze statystyk procedura z art. 178a jest potocznie zwana szybką procedurą. Oznacza to tyle co skazanie bez rozprawy lub w ramach w wniosku o skazanie.

Zazwyczaj proces za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu bez pomocy Adwokata kończy się szybkim wyrokiem a czas na odwołanie jest krótki w stosunku do nakładu wiedzy jaki jest potrzebny sprawcy do samodzielnego przygotowania odwołania oraz wszelkiego rodzaju pism potrzebnych do skutecznej obrony.

Kolejną sprawą jest to, że nie każdy z nas posiada specjalistyczną wiedzę jak postępować w procesie karnym. Adwokat za jazdę po alkoholu jest osobą zazwyczaj posiadająca spore doświadczenie poparte prowadzeniem od a do z spraw za jazdę po alkoholu. Oczywiście każdy Adwokat swoje doświadczenie nabywa po ukończeniu 5 letnich studiów i aplikacji adwokackiej. Istotną kwestią jest to, że Adwokat zna Twoje prawa i obowiązki w stosunku do postępowania karnego.

Dowiedz się, jak wygląda postępowanie karne.

Bibliografia:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553)
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114)
W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II, Komentarz do art. 117-211a, Wydawnictwo Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2017, s. 504 – 512
W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom II, Komentarz do art. 117-211a, Wydawnictwo Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2016, s. 890-913

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *