Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

Adwokat jazda po alkoholu Jazda po alkoholu , , , ,
0
Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

Przepisy Kodeksu karnego, w szczególności art. 42 § 1 i 2 ustawy, dają sądom możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Taki zakaz jest związany z popełnieniem przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W odniesieniu do niektórych czynów zabronionych zakaz ten będzie fakultatywny, ale istnieje również katalog przestępstw, gdzie sąd musi orzec o zakazie prowadzenia pojazdów – na przykład w odniesieniu do przestępstwa popełnionego w stanie nietrzeźwości lub odurzenia, a także zbiegnięcia z miejsca zdarzenia.

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów – Konsekwencje złamania zakazu prowadzenia pojazdów

Wielu kierowców, w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, niewiele sobie z tego robi i ponownie wsiada za kierownicę, nie zważając na dalsze konsekwencje. A te są bardzo poważne. Zgodnie bowiem z art. 244 Kodeksu karnego „kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kara jest zatem bardzo dotkliwa i odnosi się nie tylko do złamania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, ale również do wielu innych środków zabezpieczających i zapobiegawczych. Należy pamiętać, że zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się na określony czas – rok, dwa, może kilka lat. Czy zatem warto ryzykować, narażając się na kolejne miesiące lub nawet lata spędzone w więzieniu? Chyba jednak łatwiej przesiąść się na ten czas na inny środek transportu.Komentarze staną się widoczne po zatwierdzeniu przez admina

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *