Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

Przepisy Kodeksu karnego, w szczególności art. 42 § 1 i 2 ustawy, dają sądom możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Taki zakaz jest związany z popełnieniem przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W odniesieniu do niektórych czynów zabronionych zakaz ten będzie fakultatywny, ale istnieje również katalog przestępstw, gdzie sąd musi orzec o zakazie prowadzenia pojazdów – na przykład w odniesieniu do przestępstwa popełnionego w stanie nietrzeźwości lub odurzenia, a także zbiegnięcia z miejsca zdarzenia.

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów – Konsekwencje złamania zakazu prowadzenia pojazdów

Wielu kierowców, w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, niewiele sobie z tego robi i ponownie wsiada za kierownicę, nie zważając na dalsze konsekwencje. A te są bardzo poważne. Zgodnie bowiem z art. 244 Kodeksu karnego „kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kara jest zatem bardzo dotkliwa i odnosi się nie tylko do złamania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, ale również do wielu innych środków zabezpieczających i zapobiegawczych. Należy pamiętać, że zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się na określony czas – rok, dwa, może kilka lat. Czy zatem warto ryzykować, narażając się na kolejne miesiące lub nawet lata spędzone w więzieniu? Chyba jednak łatwiej przesiąść się na ten czas na inny środek transportu.

Sprawdź, czy możliwe jest skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

1 myśl na “Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

  1. Pingback:Art. 178a kk – konsekwencje karne jazdy w po alkoholu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *