Różnice pomiędzy aresztem a zatrzymaniem w kontekście jazdy po alkoholu i jazdy po narkotykach

Adwokat jazda po alkoholu Jazda po alkoholu , ,
0
Różnice pomiędzy aresztem a zatrzymaniem w kontekście jazdy po alkoholu i jazdy po narkotykach

Różnice pomiędzy aresztem a zatrzymaniem w kontekście jazdy po alkoholu i jazdy po narkotykach

Jazda po alkoholu lub pod wpływem narkotyków niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje karne. Spowodowanie wypadku w tym stanie może wiązać się nawet z koniecznością poniesienia kary pozbawienia wolności. Przestępstwo to jest zatem surowo sankcjonowane, a osoba je popełniająca jest takim samym przestępcą jak mordercy czy gwałciciele. Prawdopodobnie różni ją jedynie długość „odsiadki”. W tym kontekście należy zatem pamiętać o dwóch istotnych instytucjach prawa karnego – zatrzymaniu i areszcie tymczasowym.

Czym jest zatrzymanie?

Zgodnie z art. 244 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny: „Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym, (…) jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi”.

 

Zatrzymanego należy od razu pouczyć o przysługujących mu prawach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Co do zasady, jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania podejrzany nie zostanie przekazany do dyspozycji Sądu, należy go zwolnić.

Czym jest areszt?

Z kolei instytucja tymczasowego aresztowania została uregulowana w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy. Zgodnie z art. 207 tego aktu „wykonanie tymczasowego aresztowania służy realizacji celów, dla których ten środek zastosowano, a w szczególności zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania karnego”. Tymczasowe aresztowanie odbywa się w aresztach śledczych. Decyzję o umieszczeniu podejrzanego lub oskarżonego w areszcie podejmuje Sąd. Przy czym z góry określa czas tymczasowego aresztowania.

Zatrzymanie a tymczasowy areszt

W kontekście jazdy po alkoholu albo jazdy pod wpływem narkotyków, możemy się spotkać zarówno z zatrzymaniem, jak i tymczasowym aresztowaniem. Obie instytucje bowiem mogą zostać zastosowane do tego rodzaju przestępstw.Komentarze staną się widoczne po zatwierdzeniu przez admina

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *