Procedura Zatrzymania Prawa Jazdy Po Alkoholu

Polskie prawo karne nie jest łaskawe dla kierowców, którzy prowadzili auto pod wpływem napojów wyskokowych. Kary za takie przewinienia są dotkliwe – możemy bowiem spodziewać się zatrzymania prawa jazdy, a w najgorszym przypadku nawet pozbawienia wolności. Warto więc widzieć jak działać i znać procedury, których należy się trzymać w takiej sytuacji. Sprawdź co warto wiedzieć na ten temat. 

Jazda po alkoholu a stan nietrzeźwości

Polskie prawo rozróżnia dwie sytuacje związane z prowadzeniem pojazdu po alkoholu:

  • jazdę po spożyciu alkoholu
  • jazdę w stanie nietrzeźwości

W żadnym wypadku nie należy ich ze sobą utożsamiać, każda generuje bowiem inne konsekwencje. Z pierwszym stanem mamy do czynienia, kiedy w 1 dm3 wydychanego powietrza znajduje się od od 0,1 do 0,25 mg alkoholu. W przeliczeniu na promile jest to zakres od 0,2 do 0,5. Kiedy wartości te zostaną przekroczone, mowa o jeździe w stanie nietrzeźwości. 

Kary za jazdę po alkoholu – co nam grozi? 

Rodzaj kary, jakiej możemy się spodziewać za jazdę po alkoholu zależny jest od stanu, w jakim się znajdujemy. Jeżeli badanie alkomatem wykaże stan po spożyciu alkoholu, nasze działanie zostanie potraktowane jak wykroczenie z art. 87 kodeksu wykroczeń. Prawo jazdy może zostać nam wówczas odebrane na okres od sześciu miesięcy do trzech lat. Jeszcze poważniejsze konsekwencje niesie za sobą jazda w stanie nietrzeźwości – wówczas odpowiadamy za przestępstwo i możemy stracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż trzy lata. 

Jak przebiega procedura zatrzymania prawa jazdy? 

Kiedy kontrola drogowa wykaże, że prowadzimy pojazd pod wpływem alkoholu, nasze prawo jazdy zostanie zatrzymane przez wykonującego swoje obowiązki policjanta. To, co następnie się z nim stanie zależy od klasyfikacji czynu. Jeżeli odpowiadamy za wykroczenie, nasz dokument trafi do sądu, jeżeli popełniliśmy przestępstwo – do prokuratury. Dzieje się to w terminie nie dłuższym niż siedem dni od momentu jego zatrzymania. Policjant, który odbiera nam prawo jazdy, wręcza nam także odpowiednie pokwitowanie, które jednak nie uprawnia do dalszego prowadzenia pojazdu. Jeżeli prowadzimy już po odebraniu nam dokumentu, łamiemy art. 244 kk i tym samym narażamy się na odpowiedzialność karną za jazdę na zakazie prowadzenia pojazdów. 

Sprawa w sądzie – jak walczyć o odebrane prawo jazdy? 

Po otrzymaniu naszego prawa jazdy sąd lub prokuratura mają dokładnie czternaście dni na wydanie postanowienia o jego zatrzymaniu lub zwrocie. Jeszcze zanim owo postanowienie zostanie wydane zaleca się wysłanie do odpowiedniego organu pisma, w którym podnosimy wątpliwości co do wersji wydarzeń przedstawianej przez policję.  Wskazujemy w ten sposób na brak podstaw do zatrzymania. Jeżeli sąd lub prokuratura wydadzą jednak postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, mamy dokładnie siedem dni na jego zaskarżenie. 

Jeżeli zdecydujemy się na zaskarżenie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy, należy zawrzeć w nim zakwestionowanie zasadności tej decyzji. Można motywować to wieloma różnymi zarzutami w zależności od sytuacji – wadliwością urządzenia pomiarowego, nieprawidłowymi warunkami, w jakich pomiar został przeprowadzony, ewentualnie błędem pomiaru. Najlepiej jednak skonsultować sytuację z adwokatem, który najlepiej oceni sytuację i możliwe rozwiązania.

Sprawdź, jak wygląda postępowanie karne.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Zażalenie powinno być wniesione do sądu rejonowego, który wydał postanowienie. Jeżeli natomiast wydała je prokuratura, zażalenie wnosimy za jej pośrednictwem do sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na obszar toczącej się sprawy. 

Jeżeli sąd rejonowy rozpatrzy nasze zażalenie pozytywnie, prawo jazdy zostanie nam zwrócone. Jeżeli jednak decyzja będzie negatywna, nie możemy się od niej odwołać, ponieważ jest prawomocna. Warto jednak zaznaczyć, że kierowca ma prawo złożyć kolejne zażalenie, jeżeli pojawią się nowe – nieuwzględnione wcześniej okoliczności, które mogłyby wpłynąć na sprawę. Wówczas każde kolejne postanowienie o oddaleniu wniosku może być zaskarżane. 

Zatrzymanie prawa jazdy – co zwiększa nasze szanse?

Jeżeli zostaniemy przyłapani na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu, możemy być pewni, że nasze prawo jazdy zostanie zatrzymane przez policję. Jest to właściwie standardowa procedura, dlatego warto być gotowym na walkę o odzyskanie dokumentu już na samym początku.

Czy jest coś, co zwiększa nasze szanse? Przede wszystkim warto działać szybko. Kluczem jest dobra argumentacja i głęboka oraz aktualna wiedza na temat tego, jakie prawa i możliwości przysługują kierowcy w takiej sytuacji. Dlatego najszybciej jak to tylko możliwe warto skontaktować się z profesjonalną pomocą prawną. Pomoże to zmaksymalizować szansę na odzyskanie prawa jazdy, ale także zminimalizować możliwość poniesienia innych konsekwencji jazdy po alkoholu. Jeżeli w naszej krwi w trakcie kontroli trzeźwości znajduje się ponad pół promila alkoholu, zatrzymanie prawa jazdy może być naszym najmniejszym problemem. Pozostałe kary za to przestępstwo to ogromna grzywna – do kilkudziesięciu tysięcy złotych lub nawet dwa lata pozbawienia wolności. Pomoc prawnika w takiej sytuacji jest więc nie tylko potrzebna, ale wręcz niezbędna. 

Skontaktuj się z nami i poznaj swoje prawa!

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *