Jazda po alkoholu – osoba nietrzeźwa jako poszkodowany w wypadku komunikacyjnym

0
(0)

Jazda po alkoholu – osoba nietrzeźwa jako poszkodowany w wypadku komunikacyjnym

W świadomości społeczeństwa jazda pod wpływem alkoholu, w sytuacji wypadku komunikacyjnego, zawsze wiąże się z orzeczeniem winy po stronie nietrzeźwego kierowcy. Chociaż tego typu zachowanie zasługuje na publiczne potępienie, to jednak należy obalić wszelkie mity w tym zakresie.

Jakie konsekwencje poniesie pijany kierowca?

Odpowiedzialność za wypadek komunikacyjny ponosi ta osoba, która to zdarzenie powoduje, a zatem można jej przypisać winę. Jak mówią przepisy Kodeksu cywilnego (art. 415 k.c.): „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Z kolei Kodeks karny (art. 1 § 1 k.k.) określa, iż odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia”. Jeżeli zatem między zachowaniem nietrzeźwego kierowcy a spowodowaniem wypadku nie znajdujemy związku przyczynowo-skutkowego, to za ten czyn nie poniesie on odpowiedzialności.

Nie oznacza to jednak, że pijany kierowca pozostanie bezkarny. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego podpada bowiem pod art. 178a Kodeksu karnego. A zatem chociaż kierowca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za spowodowanie wypadku, to za prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w tym stanie, będzie mu groziła kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Dodatkowo, na mocy art. 42 § 3 Kodeksu karnego w niektórych przypadkach Sąd orzeknie dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a na mocy art. 43a Kodeksu karnego świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 zł.

Mitem jest zatem to, że nietrzeźwemu kierowcy za każdym razem przypisuje się winę za spowodowanie wypadku komunikacyjnego. Może się okazać, że będzie on występował w roli poszkodowanego. Niewątpliwie jednak, nie uniknie kary na podstawie art. 178a Kodeksu karnego – za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *