Mandaty i punkty karne za jazdę pod wpływem alkoholu

Mandaty i punkty karne za jazdę pod wpływem alkoholu

Każdemu z nas przynajmniej raz w życiu zdarzyło się zastanawiać czy po solidnie zakrapianej imprezie możemy rano wsiąść za kierownicę. Większość z nas nie posiada w samochodzie alkomatów i dlatego nie będzie miała stuprocentowej pewności, że w wydychanym powietrzu nie znajduje się już chociażby najmniejsza ilość alkoholu.

Prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości

Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń „kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych”. Z kolei w oparciu o art. 178a Kodeksu karnego „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Dodatkowo, wobec sprawcy sąd obligatoryjnie lub fakultatywnie, w zależności od rodzaju popełnionego czynu, sąd może orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W ramach wyjaśnienia, należy zaznaczyć, że stan po użyciu alkoholu to moment, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila, a zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg. Przy wyższych wartościach mówimy już o stanie nietrzeźwości. Przy niższych wartościach natomiast nie grozi nam odpowiedzialność karna.

Taryfikator mandatów i punktów karnych

Popełniając przestępstwo lub wykroczenie, możemy również otrzymać mandat. Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, pojazdem innym niż mechaniczny, przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu będzie kosztowało 500 zł. Dotyczy to zatem osoby popełniającej przestępstwo. Z kolei w odniesieniu do osoby prowadzącej pojazd po użyciu alkoholu, czyli popełniającej wykroczenie, będzie to kwota od 300 do 500 zł. Dodatkowo, w obu przypadkach możemy otrzymać aż 10 punktów karnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *