Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

0
(0)

Nie da się ukryć, że spożyty alkohol wnika do krwioobiegu i wywołuje reakcję odczuwalną praktycznie dla każdego narządu i każdej tkanki organizmu. W szczególności zaburza on pracę neuroprzekaźników, przez co obniżony jest poziom naszej percepcji. W konsekwencji mamy opóźniony refleks i nie trudno o kolizję, jeżeli decydujemy się na prowadzenie samochodu w tym stanie. Jakie konsekwencje będzie miało takie zdarzenie? Czym grozi kolizja drogowa?

Przestępstwo czy wykroczenie?

W pierwszej kolejności należy się zastanowić nad tym, w jaki sposób zakwalifikować to zdarzenie. Rodzaj kary nie jest uzależniony od rodzaju czy wielkości zniszczeń, ale od poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu i krwi sprawcy. Jeżeli mówimy o stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila we krwi lub 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza) to sprawca będzie odpowiadał na podstawie przepisów Kodeksu karnego. Z kolei jeżeli wartości te będą mniejsze, to „w grę” wchodzą przepisy Kodeksu wykroczeń.

Sprawdź też informacje na temat spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu.

Lekka kolizja, poważne konsekwencje

Warto mieć świadomość, że nawet lekka kolizja, z uwagi na poziom alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi sprawcy, może zakończyć się bardzo poważnymi konsekwencjami. Jeżeli będzie on bowiem zmuszony do odpowiadania na podstawie przepisów Kodeksu karnego, grozi mu nawet kara pozbawienia wolności do lat 2, a gdy był już prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu – kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Odpowiedzialność cywilnoprawna

Konsekwencje karne nie są jedynymi możliwymi, jakie mogą dotknąć sprawcę zdarzenia. Odpowiedzialny za kolizję drogową może być również zobowiązany do naprawienia wyrządzonych szkód, poprzez wypłatę kwoty, którą poszkodowany wydał w warsztacie samochodowym, aby doprowadzić swój pojazd do pierwotnego stanu. Z reguły tego typu usługi pokrywane są przez ubezpieczyciela na podstawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Jazda pod wpływem alkoholu jest jednak jedną z okoliczności wyłączających odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń. W konsekwencji ubezpieczyciel wypłaci należne poszkodowanemu odszkodowanie lub zadośćuczynienie, ale potem niezwłocznie zwróci się do sprawcy o zwrot tych pieniędzy.

Pomoc adwokata

W sytuacji, gdy jesteśmy pod wpływem alkoholu i dochodzi do kolizji, warto mieć pod ręką numer telefonu zaufanego adwokata – specjalisty w dziedzinie prawa karnego i prawa wykroczeń. Zawsze bowiem istnieje nadzieja na korzystne dla sprawcy załatwienie sprawy. Niekiedy wystarczy to jedynie odpowiednio „rozegrać” i skorzystać ze stosownych narzędzi, proponowanych przez polskie prawo.

Bibliografia:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553)
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114)
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1981 r., sygn. akt II CR 357/81.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1981 r., sygn. akt II CR 357/81.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *