Jazda po alkoholu, wykroczenie czy przestępstwo?

Wsiadanie za kółko po nawet najmniejszej ilości alkoholu jest niebezpieczne, a pijani kierowcy ciągle są plagą na polskich drogach. Jazda po alkoholu w polskim prawie jest opisana zarówno w Kodeksie wykroczeń jak i Kodeksie karnym, ponieważ dany czyn może być przestępstwem lub wykroczeniem. Decyduje o tym ilość spożytego alkoholu, a konkretnie jego ilość w wydychanym powietrzu lub stężenie alkoholu w krwi. Są to stosowane metody pomiaru alkoholu. I właśnie dla odpowiedzi na te pytanie: „przestępstwo czy wykroczenie”? kluczowy jest wynik badania.

Jazda po alkoholu- wykroczenie, a przestępstwo

Wykroczenie jest wtedy, kiedy ilość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,1 do 0,25 mg/l (lub od 0,2 do 0,5 promila we krwi). W ustawie jest to stan po użyciu alkoholu.

Jeśli poziom alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi od 0,25 mg/l (lub od 0,5 promila we krwi) jest to stan nietrzeźwości, czyli przestępstwo.

Dlaczego jest to ważne?

Pomimo tego, że w życiu codziennym słowa: przestępstwo i wykroczenie są często stosowane zamiennie to jednak konieczne jest rozróżnianie tych dwóch terminów dla określenia powagi przewinienia, jego szkodliwości społecznej. Przede wszystkim sankcje opisane w prawie są zależne od klasyfikacji czynu. Jeśli jazda na podwójnym gazie jest przestępstwem to wobec sprawcy będzie stosowany inny katalog kar i środków karnych. W przypadku przestępstwa będą to kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, zakaz prowadzenia pojazdów, wpłata na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Jeśli w wyniku przestępstwa jazdy po alkoholu ktoś odniósł uszczerbek na zdrowiu lub poniósł śmierć to Sąd może zastosować nadzwyczajne zaostrzenie kary.

Jeśli popełnione zostanie wykroczenie to stosowanym środkiem karnym będzie grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów. Przypominam, że jeśli zakaz prowadzenia pojazdów trwa dłużej niż 12 miesięcy konieczne jest ponowne zdanie egzaminu na prawo jazdy. Katalog wykroczeń opisany jest w Kodeksie wykroczeń, znajduje się tam też sama definicja wykroczenia.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Ponadto, w przypadku popełnienia przestępstwa i skazania prawomocnym wyrokiem sądu, czyn ten będzie figurował w Krajowym Rejestrze Karnym, a sprawca będzie osobą karaną. Natomiast wykroczenie we wspomnianym rejestrze nie znajdzie się, jeśli orzeczona będzie wyłącznie kara grzywny, nagany lub ograniczenia wolności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *