Jazda po alkoholu w Grecji – Limity Mandaty Konsekwencje

Polacy w Grecji

Polskie prawo jazdy uprawnia kierowców do prowadzenia pojazdów w Grecji. Jeżdżąc po greckich drogach należy stosować zasadę ograniczonego zaufania, nawet jeśli jesteśmy absolutnie trzeźwi to nie możemy mieć takiej pewności co do innych uczestników ruchu drogowego. W Grecji zwyczajowo pija się wino do posiłków, piją je nawet w małych ilościach pod nadzorem rodziców dzieci, dlatego też jazda po alkoholu w Grecji jest poważnym problemem.

Obowiązujące przepisy

Grecja jest też jednym z państw europejskich o najwyższym dopuszczalnym stężeniu alkoholu we krwi, wynosi ono 0,5 promila, wyjątkiem są kierowcy młodzi (poniżej 23 roku życia) i zawodowi kierowcy. Ale nawet u wymienionych wyżej grup dopuszczalne jest stężenie 0,2 promila alkoholu.

Jazda po alkoholu w Grecji – Kary

Policja w sezonie letnim często przeprowadza rutynowe kontrole mające na celu wyeliminowanie kierowców na tzw. podwójnym gazie. Jakie grożą kary? Otóż w Grecji jazda po spożyciu alkoholu najczęściej karana jest karą grzywny, a jej wysokość jest proporcjonalna do poziomu alkoholu we krwi. Dla przykładu: grzywna będzie niższa, jeśli nieznacznie przekroczono dopuszczalny poziom, zaś będzie wzrastać wraz ze wzrostem wykrytego poziomu alkoholu we krwi. Wydawać by się mogło, że przepisy są bardzo liberalne, ale nie dotyczy to znacznego przekroczenia dopuszczalnych limitów, jak również sprawców, którzy już wcześniej jeździli po alkoholu. W takich przypadkach sąd może wydać decyzję o zawieszeniu prawa jazdy. Długość okresu odebrania uprawnień jest zależny od poziomu alkoholu, podobnie jak z karą grzywny, wzrasta wraz ze wzrostem wykrytego stężenia alkoholu we krwi. W uzasadnionych przypadkach sąd orzeka także przepadek pojazdu.
Obywatel polski zatrzymany za jazdę po alkoholu i ukarany mandatem przede wszystkim musi zapłacić ten mandat na komisariacie, policja podczas kontroli nie ma uprawnień do przyjmowania gotówki, zatrzymany sprawca zostanie przewieziony do najbliższego komisariatu. Istotne jest również to, że płatności mandatu nie można dokonać kartą.

Dowiedz się o dopuszczalnych stężeniach alkoholu w innych krajach Unii Europejskiej.

Mandaty, konsekwencje karne i finansowe jazdy po alkoholu w Grecji?

Podstawową konsekwencją prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu jest mandat. Posiadanie od 0,5 do 0,8 promila alkoholu we krwi to wydatek rzędu 85 euro. Im więcej promili, tym wyższe kary. Przy zawartości od 0,8 promila do 1,1 promila mandat może już sięgnąć kwoty 156 euro, a przy przekroczeniu 1,1 promila aż 625 euro. Aby te kwoty robiły większe wrażenie, warto przypomnieć, że 625 euro to około 2735 zł. Do tego nasz wybryk może skończyć się utratą prawa jazdy. Uprawnienie może zostać zawieszone na okres do 6 miesięcy. Przy znacznej ilości alkoholu we krwi trzeba również liczyć się z orzeczeniem kary do 2 miesięcy pozbawienia wolności i unieruchomieniem pojazdu (ale to są raczej skrajne przypadki).

Kolizja po alkoholu w Grecji

W sezonie letnim w Grecji odnotowywanych jest wiele kolizji z udziałem kierowców pod wpływem alkoholu. Jeśli jesteś pokrzywdzonym w takiej kolizji najlepiej wezwać policję ( numer telefonu: 100, policja turystyczna 1571). Jak się zachować, jeśli jest się sprawcą kolizji lub wypadku po alkoholu?
Obywatel polski w przypadku aresztowania, zatrzymania, pozbawienia wolności ma prawo skorzystać z pomocy dyplomatycznej i konsularnej. Należy przede wszystkim skontaktować się z konsulem, który wskaże listę adwokatów udzielających pomocy, konsul przedstawi także konsekwencje prawne i klasyfikację danego czynu.

Dane teleadresowe:

Ambasador: Anna Barbarzak
Grecja, Ateny, Chryssanthemon 22, 154 52 Paleo Psychiko
Tel dyżurny: +306936554629
Tel: +302106797700
Fax: +302106797711
Email: [email protected]
WWW: http://www.ateny.msz.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *