Jazda po alkoholu motorem

Jazda po alkoholu motorem − Jakie są konsekwencje jazdy po alkoholu motorem? Przede wszystkim wysokość kary i ewentualne konsekwencje zależą od klasyfikacji czynu. W zależności od poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu (lub zawartości alkoholu we krwi) jazda pod wpływem może być wykroczeniem lub przestępstwem.

Kiedy wykroczenie, kiedy przestępstwo?

Jeśli poziom alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,1 do 0,25 mg/l (lub od 0,2 do 0,05 promila we krwi) jest to stan po użyciu alkoholu, czyli wykroczenie.
Jeśli poziom alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi od 0,25 mg/l (lub od 0,05 promila we krwi) jest to stan nietrzeźwości, czyli przestępstwo.

Co grozi za jazdę po alkoholu na motocyklu?

Jeśli popełniony czyn jest to wykroczeniem ma wtedy zastosowanie Kodeks wykroczeń. Za takie wykroczenie przewidziana jest kara grzywny , lub aresztu (Art., 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych). Wysokość grzywny jest uzależniona m.in. od sytuacji finansowej ukaranego, w swoim założeniu kara grzywny ma uszczuplić majątek skazanego. Czy jest ustawowo określona górna granica wysokości grzywny? Art. 1.§ 1. Kodeksu wykroczeń wprowadza definicję wykroczenia i określa wymiar grzywny do 5000 złotych. Ponadto w takim przypadku może być orzeczona kara zakazu prowadzenia pojazdów.

Szukasz pomocy prawnej?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 501 288 110

Konsekwencje popełnienia przestępstwa prowadzenia motoru w stanie nietrzeźwości są już poważniejsze. Art. 178a. § 1. Kodeksu karnego brzmi: Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeśli kierujący już wcześniej popełnił takie przestępstwo kara będzie wynosić od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności (art. 178a. §4 Kodeksu karnego). Ważne, jeśli kierujący motorem jadąc na tzw. podwójnym gazie popełnił wykroczenie i został ukarany grzywną to ten fakt nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, co oznacza, że taka osoba może np. uzyskać bez problemu zaświadczenie o niekaralności. Jednak Krajowy Rejestr Karny będzie już zawierał dane osób prawomocnie skazanych na karę aresztu za wykroczenie.

Skuter- jazda po alkoholu

Pomimo tego, że Kodeks wykroczeń dzieli pojazdy na mechaniczne i inne (Art.87 § 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny) to pod hasłem pojazdy inne rozumieć należy np. rower. Co za tym idzie, skuter pomimo niewielkiej mocy i niewielu wymagań, co do uzyskania uprawnień do jego prowadzenia jest traktowany, jako pojazd mechaniczny, w związku, z czym prowadzenie pod wpływem lub w stanie nietrzeźwości jest naganne, społecznie szkodliwe i także karane prawnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *