Jazda po alkoholu a zaświadczenie o niekaralności

Jazda po alkoholu a zaświadczenie o niekaralności? W dzisiejszym wpisie omówię kwestie dotyczące osób, które zostały skazane za jazdę pod wpływem alkoholu. W jakich bazach danych znajdzie się informacja o skazaniu osoby za przestępstwa alkoholowe? Czy osoba z wyrokiem będzie mogła podjąć każdą pracę, i jak wyrok zmieni sytuację już zatrudnionej osoby?

Zaświadczenie o niekaralności w wielu zawodach jest konieczne przed podjęciem pracy

Przepisy prawne określają, w jakich zawodach niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia o niekaralności, są to m.in.: policjanci, agenci ubezpieczeniowi, licencjonowani pracownicy ochrony i
nauczyciele(od niedawna także sektor finansowy, na podstawie Ustawy z 12 kwietnia 2018 O zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego). Przyszły pracownik musi przedstawić wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (zaświadczenie można uzyskać w punkcie informacyjnym, listownie lub przez internet), na zaświadczeniu jest informacja czy dana osoba figuruje czy nie w określonym rejestrze.

Co w przypadku osób już zatrudnionych?

Art. 21. § 1. Kodeksu postępowania karnego „O ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciw osobom zatrudnionym w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniom i słuchaczom szkół oraz żołnierzom należy bezzwłocznie zawiadomić przełożonych tych osób”.W przypadku pozostałych pracowników uznaje się, że pracownik powinien poinformować
przełożonego. Bezwzględnie dotyczy to kierowców zawodowych, którzy z powodu prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu stracili prawo jazdy, ponieważ tym samym stracili uprawnienia
niezbędne do wykonywania danego zawodu. Utrata uprawnień wiąże się z rozwiązaniem umowy o pracę kierowcy zawodowemu.

Szukasz pomocy prawnej?

Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 501 288 110

Czy wszystkie odnotowane przypadki jazdy po alkoholu znajdą się w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Sam fakt jazdy po alkoholu nie będzie figurował we wspomnianym rejestrze, gdyż ten zawiera informacje m.in. o prawomocnie skazanych za wykroczenie karą aresztu, prawomocnie skazanych
przez sądy państw obcych. Co ciekawe, jeśli popełniony czyn pod wpływem alkoholu został zaklasyfikowany, jako wykroczenie (różnicę pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem będą omówione w kolejnym wpisie), ale ukarany wyłącznie karą grzywny, ograniczenia wolności lub nagany to taki czy w ogóle nie znajdzie się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pamiętać należy jeszcze o okresie zatarcia przestępstwa, po tym czasie osoba skazana nie będzie figurować w KRS, nastąpi tzw. wyczyszczenie kartoteki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *