Jak wygląda postępowanie karne?

Rozprawa przed sądem jest jedną z faz postępowania karnego

Postępowania karne procesowe, czyli rozprawa przed sądem jest jedną z faz postępowania karnego. Zanim dojdzie do rozprawy, ma miejsce postępowanie przygotowawcze. Każdy, kto ma wiedzę o popełnionym przestępstwie, ma obowiązek powiadomić o tym odpowiednie organy. Policja lub prokuratura po otrzymaniu takiego zawiadomienia rozpoczyna pierwszy etap postępowania karnego, przybiera on formę śledztwa lub dochodzenia dążącego do wykrycia sprawcy przestępstwa. Na etapie postępowania przygotowawczego przesłuchiwani są świadkowie, gromadzone są dowody w sprawie lub przeciwko. Postępowanie przygotowawcze kończy się sporządzeniem aktu oskarżenia.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Dopiero po sporządzeniu aktu oskarżenia, kiedy można komuś postawić komuś zarzuty, rozpoczyna się przewód sądowy, czyli rozprawa przed sądem. Osoba, której postawiono zarzuty, staje się oskarżonym i podczas rozprawy oskarżyciel (prokurator) będzie dążył do udowodnienia winy, a obrońca będzie starał się wykazać niewinność. Oczywiście jedną z najważniejszych zasad jest domniemanie niewinności, dopóki wina nie zostanie udowodniona, oskarżonego należy traktować jak niewinnego. Celem rozprawy jest ustalenie prawdy. Przesłuchiwani są świadkowie, przedstawiane są dowody, ekspertyzy biegłych itd. Rozprawa kończy się wydaniem wyroku. Sądowe rozstrzygnięcie może uniewinnić skazanego, umorzyć postępowanie, warunkowo umorzyć postępowanie, skazać oskarżonego,

Po ogłoszeniu wyroku strony niezadowolone z jego treści mogą złożyć środek odwoławczy, apelację. Przysługuje ona stronie na nieprawomocny wyrok sądu pierwszej instancji. Po złożeniu apelacji sprawa będzie ponownie rozpatrywana przez sąd II instancji.

Kolejny etap postępowania karnego to postępowanie karne wykonawcze. Przepisy regulujące przebieg tego etapu zawarte są w Kodeksie karnym wykonawczym. Postępowanie to ma m.in. funkcję egzekucyjną- wykonywane są prawomocne orzeczenia sądu. Postępowanie wykonawcze ma także funkcję sprawiedliwościową.

Chcesz wiedzieć więcej o wypadku spowodowanym przez pijanego kierowcę? Kliknij tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *