Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku? Kiedy można się ubiegać o zwrot dokumentu?

prawnik Jazda po alkoholu , ,
0
Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku? Kiedy można się ubiegać o zwrot dokumentu?

Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?

Jedną z konsekwencji zatrzymania za jazdę pod wpływem alkoholu jest orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zakaz ten orzeka się na określony czas. Jak odzyskać prawo jazdy po upływie czasu, wyznaczonego na odbywanie tej kary? O tym kilka słów poniżej.

Podmiot uprawniony

A zatem jak odzyskać prawo jazdy po wyroku? Zacznijmy od tego komu można wydać prawo jazdy. Ustawa wprowadza w tym zakresie pewne ograniczenia. Nie można wydać dokumentu osobie: u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, w stosunku do której orzeczony został prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu, w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie obowiązywania tej decyzji, która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienia do kierowania pojazdami zostało cofnięte – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia.

Kiedy można się ubiegać o zwrot dokumentu?

Zgodnie z przepisami o zwrot dokumentu – prawa jazdy – można się ubiegać w dniu następnym po ostatnim dniu, w którym upływa kara. Należy dostarczyć stosowne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologiczne, o ile taki obowiązek został nałożony na ukaranego. Wniosek powinien zawierać stosowne załączniki: zdjęcie, dowód uiszczenia odpowiedniej opłaty, ewentualnie pełnomocnictwo (jeżeli załatwiamy sprawę przez osobę trzecią).

Kiedy odzyskamy dokument?

Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych został orzeczony na okres nieprzekraczający jednego roku, zwrot dokumentu nastąpi w dniu złożenia wniosku. Z kolei jeżeli prawo jazdy zostało zabrane na okres przekraczający jeden rok, wnioskodawca musi najpierw poddać się badaniu kontrolnemu. Wydanie tzw. profilu kandydata na kierowcę zajmuje dwa dni. Stanowi on pewnego rodzaju skierowanie na egzamin. Po pozytywnym przejściu testu, dokument zostaje wydany w ciągu jednego dnia.

Zatrzymani po spożyciu alkoholu lub będący w stanie nietrzeźwości powinni niezwłocznie zasięgnąć opinii profesjonalnego adwokata.

Kontakt 24h

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie oparte na tysiącach spraw, które były prowadzone przez naszych adwokatów.

 Komentarze staną się widoczne po zatwierdzeniu przez admina

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *