Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę po alkoholu – Procedura 2023

5
(1)

Jedną z konsekwencji zatrzymania za jazdę pod wpływem alkoholu jest orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zakaz ten orzeka się na określony czas. Jak odzyskać prawo jazdy po upływie czasu, wyznaczonego na odbywanie tej kary? O tym kilka słów poniżej.

Kary za jazdę po alkoholu – co nam grozi?

Rodzaj kary, jakiej możemy się spodziewać za jazdę po alkoholu zależny jest od stanu, w jakim się znajdujemy. Jeżeli badanie alkomatem wykaże stan po spożyciu alkoholu, nasze działanie zostanie potraktowane jak wykroczenie z art. 87 kodeksu wykroczeń. Prawo jazdy może zostać nam wówczas odebrane na okres od sześciu miesięcy do trzech lat. Jeszcze poważniejsze konsekwencje niesie za sobą jazda w stanie nietrzeźwości – wówczas odpowiadamy za przestępstwo i możemy stracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż trzy lata.

Jak przebiega procedura zatrzymania prawa jazdy?

Kiedy kontrola drogowa wykaże, że prowadzimy pojazd pod wpływem alkoholu, nasze prawo jazdy zostanie zatrzymane przez wykonującego swoje obowiązki policjanta. To, co następnie się z nim stanie zależy od klasyfikacji czynu. Jeżeli odpowiadamy za wykroczenie, nasz dokument trafi do sądu, jeżeli popełniliśmy przestępstwo – do prokuratury. Dzieje się to w terminie nie dłuższym niż siedem dni od momentu jego zatrzymania. Policjant, który odbiera nam prawo jazdy, wręcza nam także odpowiednie pokwitowanie, które jednak nie uprawnia do dalszego prowadzenia pojazdu. Jeżeli prowadzimy już po odebraniu nam dokumentu, łamiemy art. 244 kk i tym samym narażamy się na odpowiedzialność karną za jazdę na zakazie prowadzenia pojazdów.

Sprawa w sądzie – jak walczyć o zabrane prawo jazdy?

Po otrzymaniu naszego prawa jazdy sąd lub prokuratura mają dokładnie czternaście dni na wydanie postanowienia o jego zatrzymaniu lub zwrocie. Jeszcze zanim owo postanowienie zostanie wydane zaleca się wysłanie do odpowiedniego organu pisma, w którym podnosimy wątpliwości co do wersji wydarzeń przedstawianej przez policję.  Wskazujemy w ten sposób na brak podstaw do zatrzymania. Jeżeli sąd lub prokuratura wydadzą jednak postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, mamy dokładnie siedem dni na jego zaskarżenie.

Jeżeli zdecydujemy się na zaskarżenie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy, należy zawrzeć w nim zakwestionowanie zasadności tej decyzji. Można motywować to wieloma różnymi zarzutami w zależności od sytuacji – wadliwością urządzenia pomiarowego, nieprawidłowymi warunkami, w jakich pomiar został przeprowadzony, ewentualnie błędem pomiaru. Najlepiej jednak skonsultować sytuację z adwokatem, który najlepiej oceni sytuację i możliwe rozwiązania. Sprawdź, jak wygląda postępowanie karne.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Zażalenie powinno być wniesione do sądu rejonowego, który wydał postanowienie. Jeżeli natomiast wydała je prokuratura, zażalenie wnosimy za jej pośrednictwem do sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na obszar toczącej się sprawy.

Jeżeli sąd rejonowy rozpatrzy nasze zażalenie pozytywnie, prawo jazdy zostanie nam zwrócone. Jeżeli jednak decyzja będzie negatywna, nie możemy się od niej odwołać, ponieważ jest prawomocna. Warto jednak zaznaczyć, że kierowca ma prawo złożyć kolejne zażalenie, jeżeli pojawią się nowe – nieuwzględnione wcześniej okoliczności, które mogłyby wpłynąć na sprawę. Wówczas każde kolejne postanowienie o oddaleniu wniosku może być zaskarżane.

Zatrzymanie prawa jazdy – co zwiększa nasze szanse?

Jeżeli zostaniemy przyłapani na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu, możemy być pewni, że nasze prawo jazdy zostanie zatrzymane przez policję. Jest to właściwie standardowa procedura, dlatego warto być gotowym na walkę o odzyskanie dokumentu już na samym początku.

Czy jest coś, co zwiększa nasze szanse? Przede wszystkim warto działać szybko. Kluczem jest dobra argumentacja i głęboka oraz aktualna wiedza na temat tego, jakie prawa i możliwości przysługują kierowcy w takiej sytuacji. Dlatego najszybciej jak to tylko możliwe warto skontaktować się z profesjonalną pomocą prawną. Pomoże to zmaksymalizować szansę na odzyskanie prawa jazdy, ale także zminimalizować możliwość poniesienia innych konsekwencji jazdy po alkoholu. Jeżeli w naszej krwi w trakcie kontroli trzeźwości znajduje się ponad pół promila alkoholu, zatrzymanie prawa jazdy może być naszym najmniejszym problemem. Pozostałe kary za to przestępstwo to ogromna grzywna – do kilkudziesięciu tysięcy złotych lub nawet dwa lata pozbawienia wolności. Pomoc prawnika w takiej sytuacji jest więc nie tylko potrzebna, ale wręcz niezbędna.

 

Zatrzymani po spożyciu alkoholu lub będący w stanie nietrzeźwości powinni niezwłocznie zasięgnąć opinii profesjonalnego adwokata.

 

Kontakt 24h

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie oparte na tysiącach spraw, które były prowadzone przez naszych adwokatów.

Jak odzyskać prawo jazdy po utracie za alkohol?

Każdemu z nas zdarza się popełniać błędy i robić rzeczy, których potem bardzo żałujemy. Z pewnością jedną z takich kwestii jest jazda po alkoholu. Tego typu zachowanie nie zasługuje na pochwałę, a wręcz osoba dopuszczająca się tego wykroczenia, powinna ponieść karę. Niewątpliwie jednak każdy zasługuje na drugą szansę i możliwość rehabilitacji. Co zatem należy zrobić, jeżeli spotka nas zatrzymanie prawa jazdy po alkoholu – konsekwencje wcale nie muszą być takie poważne. Warto znać swoje prawa aby wiedzieć jak odzyskać prawo jazdy po utracie za alkohol.

Odzyskanie prawa jazdy po alkoholu – procedura 2023

Zatrzymanie nie powoduje całkowitej utraty uprawnień, dlatego jego odzyskanie nie jest szczególnie trudne. Można się o nie ubiegać w dniu następnym po ostatnim dniu, w którym upływa kara. Wniosek należy złożyć w starostwie powiatu miejsca zamieszkania (lub urzędzie miasta – jeżeli mieszka się w mieście na prawach powiatu). Należy dostarczyć stosowne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologiczne, o ile taki obowiązek został nałożony. Wniosek o odzyskanie prawa jazdy po alkoholu powinien zawierać stosowne załączniki: zdjęcie, dowód uiszczenia odpowiedniej opłaty, ewentualnie pełnomocnictwo (jeżeli załatwiamy sprawę przez osobę trzecią). Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych został orzeczony na okres nieprzekraczający jednego roku, zwrot dokumentu nastąpi w dniu złożenia wniosku. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o badaniach lekarskich koniecznych do odzyskania prawa jazdy przeczytaj ten wpis:  Badania lekarskie po zatrzymaniu prawa jazdy na 6 miesięcy

Zatrzymane prawo jazdy za alkohol – co dalej?

Zatrzymane prawo jazdy za alkohol nie musi wcale oznaczać „końca świata”. Przede wszystkim warto znać procedurę zatrzymania prawa jazdy w takim przypadku. Pamiętaj, że masz prawo do obrony, które można wykorzystać na różne sposoby. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest na przykład staranie się o warunkowe umorzenie postępowania. Jeżeli nie byliśmy wcześniej karani za przestępstwo umyślne, stężenie alkoholu we krwi nie było duże, a nasze właściwości i warunki osobiste, a także dotychczasowy tryb życia, pozwalają przypuszczać, iż pomimo umorzenia postępowania, będziemy przestrzegali porządku prawnego, to możemy uniknąć odpowiedzialności. Taki wniosek należy złożyć niezwłocznie. Równocześnie możemy się starać, by sąd nie orzekł zakazu prowadzenia pojazdów.

Drugą możliwością jest wniosek o dobrowolne poddanie się karze – jazda po alkoholu (w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego) może być zagrożona karą nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Dobrowolne poddanie się karze pomoże nam uzyskać niższy wymiar kary. W ramach tej instytucji można się bowiem niejako „dogadać” z prokuratorem, a zatem mamy szansę na przykład na wyrok w zawieszeniu, nawet przy najpoważniejszej wersji przestępstwa.

Co również istotne w kontekście jazdy po alkoholu, postępowanie sądowe za jazdę pod wpływem alkoholu, niezależnie od formy przeprowadzenia, należy do krótkich i szybkich postępowań. Oznacza to tyle, że musimy być do niego dobrze przygotowani. Warto pozbierać argumenty o niskiej społecznej szkodliwości naszego czynu – na przykład droga była mało uczęszczana, nie zostaliśmy zatrzymani z powodu wypadku, ale z powodu rutynowej kontroli. Do tego nie zaszkodzi dołączyć pozytywną opinię na nasz temat z zakładu pracy czy uczelni.

Podmiot uprawniony

A zatem jak odzyskać prawo jazdy po wyroku? Zacznijmy od tego komu można wydać prawo jazdy. Ustawa wprowadza w tym zakresie pewne ograniczenia. Nie można wydać dokumentu osobie: u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, w stosunku do której orzeczony został prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu, w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie obowiązywania tej decyzji, która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienia do kierowania pojazdami zostało cofnięte – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie oparte na tysiącach spraw, które były prowadzone przez naszych adwokatów.

Kiedy można się ubiegać o zwrot dokumentu?

Zgodnie z przepisami o zwrot dokumentu – prawa jazdy – można się ubiegać w dniu następnym po ostatnim dniu, w którym upływa kara. Należy dostarczyć stosowne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologiczne, o ile taki obowiązek został nałożony na ukaranego. Wniosek powinien zawierać stosowne załączniki: zdjęcie, dowód uiszczenia odpowiedniej opłaty, ewentualnie pełnomocnictwo (jeżeli załatwiamy sprawę przez osobę trzecią). Przeczytaj więcej na temat odzyskiwania utraconego prawa jazdy.

Kiedy odzyskamy prawo jazdy?

Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych został orzeczony na okres nieprzekraczający jednego roku, zwrot dokumentu nastąpi w dniu złożenia wniosku. Z kolei jeżeli prawo jazdy zostało zabrane na okres przekraczający jeden rok, wnioskodawca musi najpierw poddać się badaniu kontrolnemu. Wydanie tzw. profilu kandydata na kierowcę zajmuje dwa dni. Stanowi on pewnego rodzaju skierowanie na egzamin. Po pozytywnym przejściu testu, dokument zostaje wydany w ciągu jednego dnia.

Utrata prawa jazdy na 3 lata lub dłużej. Możliwości złagodzenia wyroku

Zabrane prawo jazdy za alkohol na 3 lata, a możliwości złagodzenia wyroku. W tym wpisie postaram się opisać istotę problemu. Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na określony czas nie musi mieć charakteru bezwzględnego. Jeżeli zabrano nam prawo jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu na 3 lata, nie musi to oznaczać, że nie odzyskamy dokumentu wcześniej. Wiele w tym zakresie zmieniła nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych ustaw z 20 marca 2015 r., która weszła w życie 18 maja 2015 r.

Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową

Zabrane prawo jazdy za alkohol na 3 lata, czy istnieją jakieś odstępstwa?. Zgodnie z art. 182a ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy: “jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego (dożywotnio) przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową (…) jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.” Z wyżej wymienionego przepisu wynika, że po nowelizacji wprowadzono możliwość złożenia przez skazanego wniosku do Sądu o wydanie postanowienia, dotyczącego pewnego rodzaju przekształcenia zakazu, który w praktyce będzie się sprowadzał do tego, iż skazany będzie mógł prowadzić wyłącznie auta, wyposażone w blokadę alkoholową. Więcej o blokadzie alkoholowej można przeczytaj w tym artykule.  

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów – Konsekwencje złamania zakazu prowadzenia pojazdów

Wielu kierowców, w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, niewiele sobie z tego robi i ponownie wsiada za kierownicę, nie zważając na dalsze konsekwencje. A te są bardzo poważne. Zgodnie bowiem z art. 244 Kodeksu karnego „kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kara jest zatem bardzo dotkliwa i odnosi się nie tylko do złamania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, ale również do wielu innych środków zabezpieczających i zapobiegawczych. Należy pamiętać, że zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się na określony czas – rok, dwa, może kilka lat. Czy zatem warto ryzykować, narażając się na kolejne miesiące lub nawet lata spędzone w więzieniu? Chyba jednak łatwiej przesiąść się na ten czas na inny środek transportu.

Sprawdź, czy możliwe jest skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Gdzie złożyć wniosek o blokadę alkoholową?

Wniosek o blokadę alkoholową lub ściślej mówiąc zamianę środka karnego w postaci całkowitego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na środek karny w wersji umożliwiającej prowadzenie samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową, należy złożyć do właściwego sądu, czyli tego, który uprzednio wydał wyrok skazujący nietrzeźwego kierowcę. Orzeczenie sądu nie ma charakteru obligatoryjnego, a zatem może on odmówić zamiany środka karnego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie (należy je złożyć w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia lub doręczenia go skazanemu, jeżeli nie był obecny na rozprawie).

Zmiana zakazu to nie zniesienie zakazu.

Co również istotne, możliwość prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową to nie zniesienie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, ale po prostu zmiana formy tego środka karnego. Zgodnie z art. 182a § 3 Kodeksu karnego wykonawczego – Sąd może uchylić wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów w postaci dalszego wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Taka sytuacja będzie miała miejsce wtedy, gdy skazany rażąco naruszy porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełni przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Dlaczego Adwokat jest koniecznością w sprawach za jazdę pod wypływem alkoholu

Odpowiedzią na to często zadawane pytanie jest szybki proces. Co to dla nas oznacza. Oznacza to, że w Polskim systemie prawnym jak wynika ze statystyk procedura z art. 178a jest potocznie zwana szybką procedurą. Oznacza to tyle co skazanie bez rozprawy lub w ramach w wniosku o skazanie. Zazwyczaj taki proces bez pomocy Adwokata za jazdę po alkoholu kończy się szybkim wyrokiem  a czas na odwołanie jest krótki w stosunku do  nakładu wiedzy jaki jest potrzebny sprawcy do samodzielnego przygotowania odwołania oraz wszelkiego rodzaju pism potrzebnych do skutecznej obrony. Kolejną sprawą jest to, że nie każdy z nas posiada specjalistyczną wiedzę jak postępować w procesie karnym. Adwokat w sprawie zatrzymania prawa jazdy za alkohol jest osobą zazwyczaj posiadająca spore doświadczenie poparte prowadzeniem od a do z spraw za jazdę po alkoholu. Oczywiście każdy Adwokat swoje doświadczenie nabywa po ukończeniu 5 letnich studiów i aplikacji adwokackiej. Istotną kwestią jest to, że Adwokat zna Twoje prawa i obowiązki w stosunku do postępowania karnego. Bibliografia: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005 oraz z 2013 r. poz. 320)

 

Przeczytaj również o ponownym egzaminie na prawo jazdy. Bibliografia: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557) Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 541) K. Postulski, Kodeks Karny wykonawczy. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2017, s. 867 – 890

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

11 myśli na “Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę po alkoholu – Procedura 2023

 1. Witam około 4 lat temu zatrzymano mi prawojazdy na okres 12 mie oczywiscie dostalem skierowanie na badania no i niestety spuznilem die 3 mi po uplywie kary i urzad nie wydal mi prawa jazdy poniewaz sie spuznilem czy to jest zgodne z prawem i czy mam szanse je odzyskac aha pisalem nawet w tej sprawie do naszego Prezydenta z mojego miasta Przemyśl i nic to nie dalo prosze o pomoc

 2. Szanowni Państwo, mam pytanie do fragmentu tekstu.

  “Kiedy można się ubiegać o zwrot dokumentu?
  Zgodnie z przepisami o zwrot dokumentu – prawa jazdy – można się ubiegać w dniu następnym po ostatnim dniu, w którym upływa kara. Należy dostarczyć stosowne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologiczne, o ile taki obowiązek został nałożony na ukaranego.

  Komentarz “o ile taki obowiązek został nałożony na ukaranego”.

  W moim przypadku sąd orzekł zakaz prowadzenia na 6 miesięcy (wydychane 0,13 i 0,10). W wyroku nic nie ma o konieczności badań. Proszę o informację co mam zrobić po 6 miesiącach obowiązującego zakazu, czy badania są obligatoryjne, czy mam po prostu zgłosić się do Wydziału Komunikacji z Wnioskiem.

 3. Witam ?
  Mam do was zapytanie i proszę o pomoc.
  Moja mama straciła prawo jazdy 10 lat temu za jazdę pod wpływem alkoholu. Podczas tego okresu ponad 7 lat temu przeszła odwyk i nie spożywa alkoholu. Poszła na badania wszystkie testy przeszła, ale orzeczenie o lekarza było negatywne z powodu braku papierów że chodziła na spotkania grupy AA . Mama nie chodziła bo nie czuła potrzeby, poradziła sobie bez tych spotkań. Proszę o pomoc. Mama jest zdesperowana . Co robić ???

  1. Mam pytanie sąd zabrał mi prawo jazdy kat b na 3lata zostawił b+e c+e C czyż jak zostawił b+e muszę ponownie zdawać na kat b

 4. Witam zabrano mi prawko na pół roku. Po tym okresie przeszedłem PSYHOTESTY,jednak poległem we WOMPie,odwołałem się pojechałem do Sosnowca na ponowne badania. Tam też była negatywna decyzja. Łącznie po tym zdarzeniu wydałem ok.2500zł.Jednak nie odzyskałem dokumentu. Dodam jeszcze że jestem osobą niepełnosprawną -mam 2gr. inwalidztwa. Chodzenie sprawia mi trudności więc dojazd do pracy robi się wręcz niemożliwy. A po 2.ja pracuję w ochronie,służby mam od 7-7/24g.dojazd robi się uciążliwy bo nie mam pociągu powrotnego do domu. Najbliższy możliwy jest ok.9. Tak że już parę razy usnąłem w pociagu. A mieszkam blisko Wroclawia -10km. Autem to jest 15min.drogi.

 5. Witam podałam się dobrowolnej karze za jazdę po alkoholu dostałam 10miesiecy zakaz prowadzenia pojazdu 1500zl grzywny czy po tym okresie będę musiała robić badania

 6. Mam pyatnie kiedy mogę zacząć na nowo egazamin na prawo jazdy jesli termin kary mija mi 20 grudnia. Czy mogę zrobić kurs przed tym terminem???

 7. Jezeli Dostałam zakaz prowadzenia na rok jednak w polowie zalozyłam sprawe o złagodzenie kary w raz z montowaniem urzadzenia do tego,i moj wyrok jest prawomocny dnia 11,12,2018 to do ilu dni sad powinien to przesłac do wydzialu komunikacji??? lub w ajki sposob moge to przyspieszyc ????

 8. Na podstawie wyroku sądowego odebrano mi na 6 miesięcy prawo jazdy (wydane bezterminowo) za jazdę pod wpływem alkoholu (0,22 promille w wydychanym powietrzu). Ukończyłem obowiązkowy kurs reedukacyjny, ale z urzędu dostałem skierowanie na badanie lekarskie i badanie psychotechniczne. Lekarz wystawił mi zaświadczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów na okres 5 lat. Teraz urząd nie chce mi zwrócić mojego bezterminowego prawa jazdy i twierdzi, że mogę ubiegać się jedynie o nowe prawo jazdy, ważne 5 lat. Zaznaczam też, że sąd nie skierował mnie na żadne badania. Wydaje mi się, że urząd komunikacji powinien mi wydać moje dotychczasowe prawo jazdy i nie nakazywać mi zrobienia badań. Pomimo, że 6-miesięczny okres, na jaki zabrano mi prawo jazdy minął na początku marca br. nadal nie mam uprawnień do kierowania pojazdami. Czy tak można robić?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *