Jak można skrócić orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów?

5
(8)

Prowadzenie auta pod wpływem alkoholu to czyn, który jest obecnie surowo karany. Do sankcji należy między innymi orzeczenie przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów na określony czas. Czy można skrócić okres zakazu? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Co trzeba zrobić, aby osiągnąć ten cel? Przeczytaj poniższy artykuł, aby poznać odpowiedź na to nurtujące wielu kierowców pytanie.

Odzyskanie prawa jazdy – jakie warunki muszą zostać bezwzględnie spełnione?

Każdy kierowca, który wskutek nieodpowiedzialnego zachowania utracił swoje prawo jazdy, musi liczyć się z dwoma warunkami, których spełnienie uprawnia go do starania się o skrócenie zakazu. Mowa tu m.in. o kryterium, jakim jest „odbycie” co najmniej połowy kary orzeczonej przez sąd. Dopiero wówczas, gdy termin ten zostanie zachowany, można wystąpić z wnioskiem do sądu. To nie jedyne kryterium dotyczące kierowców ubiegających się o uchylenie zakazu prowadzenia pojazdów. Przed złagodzeniem sankcji kierowca jest wnikliwie badany przez sąd. Ta tak zwana analiza kryminologiczna ma na celu ocenę zachowania i postawy kierowcy podczas trwania zakazu prowadzenia auta. W praktyce oznacza to, że popełnienie nawet najdrobniejszego przestępstwa znacznie zmniejsza szanse na uzyskanie korzystnej decyzji sądu.

Jak złożyć wniosek o złagodzenie kary?

Wniosek należy skierować do sądu, który wydał wyrok. Pismo musi zawierać takie informacje jak między innymi: numer wyroku, uzasadnienie wniosku oraz okres, od którego obowiązuje zakaz. W uzasadnieniu można np. wskazać, że auto jest niezbędne podczas dojazdów do pracy.

Co należy zrobić po uzyskaniu postanowienia sądu?

Uzyskanie postanowienia sądu w zakresie skrócenia okresu zakazu prowadzenia pojazdów jest kamieniem milowym dla kierowcy, który pragnie ponownie zasiąść za kółkiem. Należy jednak koniecznie pamiętać o tym, że takie postanowienie nie kończy całego procesu. Co jeszcze należy zrobić, by móc zasiąść za kółkiem? Konieczne są dwa działania.

Pierwsze z nich to zgłoszenie się urzędu starostwa powiatowego (wydział komunikacyjny) w celu uzyskania prawa jazdy. Niestety, część kierowców musi – przed odzyskaniem uprawnień – udać się najpierw na kontrolny egzamin weryfikujący umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie prowadzenia pojazdów. Kogo dotyczy wymóg? Kryterium w tym zakresie jest bardzo proste: na egzamin kontrolny muszą udać się wszyscy ci, wobec których sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów o mocy obowiązywania dłuższej niż okres jednego roku.

Po odzyskaniu prawa jazdy – niezależnie od tego, czy było to poprzedzone egzaminem kontrolnym – należy założyć blokadę alkoholową. Jest to element last but not least. Dobrą wiadomość dla kierowców stanowi zapewne fakt, że obecnie na rynku można znaleźć wiele ofert firm, które świadczą profesjonalne usługi polegające na montażu blokady alkoholowej. Dzięki temu kierowca uzyskuje niemal stuprocentową gwarancję tego, że praca urządzenia zostanie poprawnie oceniona przez pracowników stacji diagnostycznej.

W przypadku wydania przez sąd decyzji pozytywnej sankcja w postaci całkowitego zakazu prowadzenia pojazdów zostaje zatem złagodzona i de facto ograniczona wyłącznie do takich aut, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową. Zapis ten znajduje się w artykule 182a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 Nr 90 poz. 557).

O czym jeszcze warto pamiętać?

Każdy, kto zamierza starać się o złagodzenie zastosowanej przez sąd sankcji polegającej na zakazie prowadzenia samochodu, musi pamiętać o aspektach istotnie wpływających na prawdopodobieństwo wydania pozytywnej decyzji przez sąd.

Zatrzymani za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu bądź w stanie nietrzeźwości powinni niezwłocznie zasięgnąć opinii specjalizującego się w takich sprawach adwokata.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie oparte na tysiącach spraw, które były prowadzone przez naszych adwokatów.

Czas trwania zakazu – w jaki sposób jest liczony?

Termin kary jest liczony – w przypadku zatrzymania prawa jazdy przez policję podczas kontroli – właśnie od momentu zatrzymania. Czas między tym wydarzeniem a orzeczeniem sądu (np. kilka tygodni czy miesięcy) jest liczony na poczet kary. Dzięki temu dzień zniesienia zakazu zbliża się, nawet jeśli sąd nie wydał jeszcze orzeczenia. Inaczej jest w sytuacji, kiedy kierowca np. nie posiadał przy sobie prawa jazdy uprawniającego do prowadzenia pojazdu. Wówczas zakaz liczony jest dopiero od dnia, w którym przekaże on dokument do urzędu starostwa.

Niezależnie od sposobu, w jaki jest naliczany czas trwania zakazu, musi minąć jednak co najmniej jeden rok. W przypadku winnych, wobec których orzeczono dożywotni zakaz, także możliwe jest staranie się – dopiero po upływie dziesięciu lat – o odzyskanie uprawnień. Taki warunek może wydawać się dość restrykcyjny, jednak z drugiej strony dożywotni zakaz orzeka się przede wszystkim w stosunku do kierowcy, który prowadził auto „w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia” (artykuł 42 u. 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553). Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że taki obywatel – chcąc odzyskać odebrane mu prawo jazdy – musi wykazać się nienaganną postawą przez okres kilkunastu lat.

Kiedy uprawomocnił się wyrok wydany przez sąd? To też jest ważne

Kolejnym z czynników, które musisz koniecznie wziąć pod uwagę, jest data uprawomocnienia się wyroku wydanego przez sąd. Jeśli nastąpiło to przed dniem osiemnastego maja 2015 roku, to niestety wymogi są bardziej rygorystyczne – należy odczekać aż półtora roku, by móc wystąpić do sądu z prośbą o złagodzenie kary. Dopiero w przypadku wyroku wydanego po tym dniu obowiązuje okres 1 roku jako minimalny termin, po którym można składać wniosek.

Jak można skrócić orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów? Podsumowanie

Choć wydany na okres kilku lat – a w skrajnych przypadkach dożywotni – zakaz prowadzenia auta za jazdę po alkoholu może wydawać się wyjątkowo dotkliwą sankcją, to istnieją na szczęście pewne możliwości pozwalające na skrócenie czas obowiązywania kary. Oczywiście, aby móc z nich skorzystać, należy spełnić szereg warunków, w tym m.in. wykazywać się nienaganną postawą. Jeśli jednak się to uda, możesz odzyskać uprawnienia do kierowania samochodem. Aby móc sprawnie i szybko uzyskać pozytywną decyzję sądu, warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników, którzy pomogą w przygotowaniu uzasadnienia do wniosku.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 8

No votes so far! Be the first to rate this post.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *