Dobrowolne poddanie się karze – jazda po alkoholu

Jednym z możliwych sposobów na złagodzenie konsekwencji karnych, spowodowanych jazdą po alkoholu, jest skorzystanie z instytucji dobrowolnego poddania się karze. Jak to działa i czy naprawdę warto skorzystać z tej opcji? Czy dobrowolne poddanie się karze spowoduje niższy wymiar kary?

Dobrowolne poddanie się karze – jazda po alkoholu

Instytucja dobrowolnego poddania się karze została uregulowana w przepisach Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z art. 387 tej ustawy „do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie podniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek wyznaczyć mu obrońcę z urzędu”.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Kiedy sąd uwzględni wniosek?

Dalej przepisy Kodeksu postępowania karnego wskazują, że sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości. Nadto, uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku. Sąd może również uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany. Inaczej mówiąc, zmodyfikuje rozstrzygnięcie proponowane przez sprawcę, występującego z wnioskiem.

Czy warto korzystać z instytucji dobrowolnego poddania się karze?

Instytucja dobrowolnego poddania się karze powoduje, że postępowanie trwa krótko, ponieważ sąd nie przeprowadza długotrwałego procesu, który najczęściej wiąże się z koniecznością odbycia kilku posiedzeń (rozpraw) i skompletowania licznych dowodów. Dodatkowo, przyznając się do winy i wyrażając skruchę w tym zakresie, sprawca ma szansę na niski wymiar kary. Z pewnością decyzję o skorzystaniu z dobrowolnego poddania się karze warto skonsultować ze specjalistą – prawnikiem, zajmującym się prawem karnym. On podpowie nam czy jest to jedyna możliwość, czy też istnieją inne instytucje i narzędzia, które warto w tym momencie wykorzystać.

Zapoznaj się też z Art. 178a kk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *