Czy za jazdę pod wpływem alkoholu trafię do więzienia?

Czy za jazdę pod wpływem alkoholu trafię do więzienia?

Kierowcy, decydujący się, aby wsiąść „za kółko”, będąc pod wpływem alkoholu, najczęściej zastanawiają się nad konsekwencjami swojego zachowania dopiero wtedy, gdy zostają zatrzymani przez Policję albo powodują wypadek komunikacyjny pod wpływem alkoholu. O możliwym rezultacie należałoby jednak pomyśleć znacznie wcześniej. Być może oszczędziłoby to wielu problemów i nie doprowadzałoby do tragedii.

Stan po spożyciu alkoholu a stan nietrzeźwości

Tak naprawdę o tym, jakie konsekwencje poniesie pijany kierowca i czy trafi do więzienia będzie decydowała ilość spożytego alkoholu. O stanie po spożyciu alkoholu mówimy wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi lub od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza. Z kolei stan nietrzeźwości wystąpi, gdy stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila we krwi lub 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza. Obie sytuacje powodują, że zaistnieje konieczność poniesienia odpowiedzialności karnej – na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń lub przepisów Kodeksu karnego.

Dowiedz się więcej na temat jazdy po alkoholu.

Kiedy pijanemu kierowcy grozi więzienie?

Jeżeli kierowca znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu, będzie odpowiadał na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń. Ten akt nie przewiduje klasycznej kary więzienia, ale można na pewien czas trafić do aresztu (na czas od 5 do 30 dni). Ta kara występuje jednak stosunkowo rzadko. Sąd raczej korzysta w tym zakresie z kary grzywny i dodatkowo zakazu prowadzenia pojazdów. Z kolei kierowca, który znajdował się w stanie nietrzeźwości, ma już większe powody do obaw. W tym przypadku odpowiada się bowiem na podstawie przepisów Kodeksu karnego. Kara więzienia, a ściślej mówiąc kara pozbawienia wolności może zostać orzeczona w wymiarze do 2 lat. Dodatkowo ustawodawca przewidział zaostrzenie tych przepisów, jeżeli sprawca był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. W tej sytuacji grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Oczywiście Kodeks karny przewiduje również inne kary ograniczenie wolności, grzywnę oraz środek karny w postaci orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów konkretnego rodzaju.

Co zrobić, gdy grozi nam więzienie?

Jeżeli, z uwagi na popełniony czyn, jesteśmy zagrożeni karą pozbawienia wolności, powinniśmy skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika. Sprawa bowiem nie zawsze musi się zakończyć bezwzględnym więzieniem. Dobry adwokat powie nam o innych, możliwych opcjach, takich jak dobrowolne poddanie się karze, ubieganie się o orzeczenie kary w zawieszeniu, warunkowe umorzenie postępowania i tak dalej.

Zatrzymani po spożyciu alkoholu lub będący w stanie nietrzeźwości powinni niezwłocznie zasięgnąć opinii profesjonalnego adwokata.

Kontakt 24h

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie oparte na tysiącach spraw, które były prowadzone przez naszych adwokatów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *