Czy prowadzenie pojazdu na ogrodzonym parkingu pod blokiem pod wpływem alkoholu jest legalne?

0
(0)

Czy prowadzenie pojazdu na ogrodzonym parkingu pod blokiem pod wpływem alkoholu jest legalne?

Zgodnie z art. 178a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks cywilny: “kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2“. Po przeczytaniu tego przepisu nasuwa się pytanie – jaka jest definicja ruchu lądowego i czy prowadzenie pojazdu na ogrodzonym parkingu pod blokiem pod wpływem alkoholu jest legalne? czy jest to złamanie prawa?

Miejsce przestępstwa

W doktrynie oraz orzecznictwie sądów przyznaje się, że przestępstwo określone w art. 178a może być popełnione w każdym miejscu, gdzie odbywa się ruch pojazdów. Pierwszą myślą w tym kontekście jest zatem to, że przestępstwo może zostać popełnione na drodze publicznej. Sąd Najwyższy, między innymi w wyroku z 10 marca 1964 r., sygn. akt IV K 1296/61, stwierdził jednak, że przestępstwo z art. 178a można popełnić nie tylko na drodze publicznej, ale w wielu innych miejscach. W wymienionym wyroku Sąd uznał popełnienie przestępstwa na placu budowy.

Nie tylko drogi publiczne

Gdzie zatem, poza drogami publicznymi, można popełnić przestępstwo z art. 178a? Przede wszystkim należy w tym kontekście wymienić strefy zamieszkania (obszary położone w obrębie regulacji znaków drogowych “strefa zamieszkania”) albo też drogi wewnętrzne, dojazdowe, parkingi, place i inne tego typu. Na pytanie zadane w tytule należałoby zatem odpowiedzieć twierdząco. Tak, za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu na terenie parkingu, odpowiada się karnie na podstawie art. 178a Kodeksu karnego.

Gdzie nie grozi nam odpowiedzialność karna za jazdę pod wpływem alkoholu?

Czy jest zatem miejsce, gdzie pijany kierowca może jeździć, bez obaw, że spotka go kara? Tak, takimi miejscami będą obszary niedostępne dla innych uczestników ruchu. Przykładem może być chociażby własna, prywatna posesja. W tej sytuacji nawet jeżeli postępowanie karne zostanie wszczęte, powinno zostać umorzone. Sprawca tego czynu uniknie zatem kary.

Przeczytaj jeszcze więcej o kierowaniu pojazdami pod wpływem alkoholu.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *