Czy jazda po alkoholu jest przestępstwem umyślnym?

Przestępstwo to czyn społecznie szkodliwy, zawiniony, zagrożony karą przez ustawę obowiązującą w chwili popełnienia czynu zabronionego.

Jazda po alkoholu jest przestępstwem, jeśli poziom alkoholu we krwi przekracza poziom 0,5 promila lub stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,25 mg w 1dm3.  Według podziału ze względu na rodzaj winy, przestępstwa dzieli się na przestępstwa umyślne i nieumyślne.

Przestępstwo umyślne opisane jest w Kodeksie karnym. Art. 9§ 1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest  chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.

Jeżeli więc kierujący prowadzi pojazd po alkoholu, to popełnia przestępstwo umyślne.  Nieistotne jest czy kierujący zamierzał prowadzić pojazd po alkoholu, czy ten zamiar pojawił się dopiero po spożyciu alkoholu.

Jednak jest pewien wyjątek od tej zasady.

Nie można uznać winy umyślnej kierującego, jeśli kierujący nie miał świadomości o swoim stanie. Co to oznacza? Jeśli od spożycia alkoholu nastąpił znaczny upływ czasu i kierowca sądził, że alkohol uległ spaleniu (a nie stało się tak, ze względu na przykład na wyjątkowo wolny metabolizm organizmu, o czym kierujący nie wiedział, lub alkohol nie uległ metabolizmowi ze względu na interakcje z przyjmowanymi lekami), to nie mógł popełnić przestępstwa umyślnego.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Żeby uniknąć odpowiedzialności, należy wykazać nieumyślność czynu. Można wnioskować o powołanie świadków, którzy potwierdzą, np., że kierujący spożywał alkohol w niewielkiej ilości kilkanaście godzin temu, że nikt nie miał wątpliwości, że kierujący po tych kilkunastu godzinach może prowadzić już samochód. Czyn może być uznany za nieumyślny, jeśli sprawca nie miał zamiaru popełnienia przestępstwa, jednak do tego doszło w skutek niezachowania należytej ostrożności.

Jeśli prowadziłeś pojazd w stanie nietrzeźwości, jednak uważasz, że popełniony czyn był przestępstwem nieumyślnym, skontaktuj się ze mną. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *