Co to jest blokada alkoholowa? Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Co to jest blokada alkoholowa? Pojęcie to pojawiło się stosunkowo niedawno w polskim systemie prawnym. Art. 2 punkt 84 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony) określa, że blokada alkoholowa jest to urządzenie, mające na celu uniemożliwienie uruchomienia auta, jeśli kierowca jest pod wpływem alkoholu, (co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1dm3). Jest to rodzaj alkomatu montowanego w samochodzie, połączonego z zapłonem. Alkolock nie pozwoli odpalić silnika auta kierowcy znajdującemu się pod wpływem alkoholu. Ponadto alkoblokada może sprawdzać trzeźwość kierowcy także podczas jazdy, a nie tylko w momencie uruchomienia auta.

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu

W przypadku gdy w wydychanym powietrzu wykryto od 0,1 do 0,25 promila alkoholu i w tym stanie osoba kieruje pojazdem, popełnia wykroczenie w związku z prowadzeniem pojazdu po użyciu alkoholu.

W przypadku gdy w wydychanym powietrzu jest jednak powyżej 0,25 Osoba, która ma ponad 0,25 promila alkoholu w wydychanym powietrzu lub ponad 0,5 promila alkoholu we krwi i w tym stanie prowadzi samochód, popełnia przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Co to blokada alkoholowa i jak działa?

Czy można samodzielnie odłączyć blokadę alkoholową? Przede wszystkim ustawodawca narzucił szereg wymogów technicznych, jakie muszą spełniać te urządzenia, określił sposób montażu, kalibrację urządzenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 21 lipca 2016 pozycja 1072, 1073). Po zamontowaniu blokady auto musi przejść dodatkowe badania techniczne, a samo urządzenie musi spełniać wyśrubowane normy.

Warunki uzyskania i korzyści

Po pierwsze dzięki zamontowaniu blokady możliwe jest odzyskanie utraconego prawa jazdy. Jak to działa? Art. 182a§1 Kodeksu karnego wykonawczego stanowi, że po odbyciu połowy okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów można wnioskować o dalsze jej wykonywanie, ale w formie zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Oznacza to, że kierowca wnioskuje o zmianę sposobu wykonywania kary, z zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów bez blokady, de facto jest to skrócenie o połowę okresu zakazu prowadzenia pojazdów. Jeśli kierowca miał orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, to o uzyskanie alkoblokady może wnioskować po 10 latach trwania zakazu.

Przykład: Pan X dostał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 10 lat, po upływie 5 lat złożył wniosek do Sądu o uzyskanie blokady alkoholowej, wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku, z czym przez pozostałe 5 lat ma zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Po dopełnieniu wszystkich formalności będzie mógł prowadzić auto, ale tylko z tzw. alkolockiem.

Przeczytaj więcej o odzyskiwaniu prawa jazdy.

Jak wygląda  montaż blokady alkoholowej 

Montaż blokady alkoholowej odbywa się w specjalnych punktach. Aktualnie w Polsce jest już cała sieć wyspecjalizowanych placówek oferujących montaż blokady. Alkoblokady są najczęściej sprzedawane z usługą montażu. Co ciekawe, blokadę alkoholową możną wypożyczyć bądź wyleasingować na określony czas. Jakiekolwiek samodzielne ingerencje w działanie blokady alkoholowej są niemożliwe, samochód wyposażony w alkolock przechodzi dodatkowe badania techniczne.

Dla kogo?

Stosowana jest często w firmach transportowych (dla zwiększenia kontroli nad pracownikami), w transporcie substancji niebezpiecznych, ale także przez kierowców dążących do odzyskania prawa jazdy po jego utracie– i o tej grupie potencjalnych użytkowników alkoblokady będę pisał w dalszej części tego artykułu.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów- blokada alkoholowa, procedura

Warto podkreślić, że kierowca jedynie wnioskuje, ale decyzje podejmuje Sąd. Sądem właściwym do rozpatrzenia danej sprawy jest Sąd I instancji, który wydał wobec kierowcy wyrok. W takim przypadku brane jest pod uwagę m.in. zachowanie podczas wykonywania środka karnego. Przede wszystkim Sąd musi być przekonany, że powrót kierowcy za kółko nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Istotne jest, w jaki sposób kierowca uzasadni składany wniosek. O opinię o wnioskującym proszony jest też często dzielnicowy.

Ważne: kierowca, który miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów ponad rok musi ponownie zdać egzamin w ośrodku ruchu drogowego. Po egzaminie wydział komunikacji wydaje prawo jazdy z adnotacją o konieczności prowadzenia auta z alkoblokadą (informacje w rubryce nr. 12).

Jeśli kierowca, który ma zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, popełni za kółkiem kolejne wykroczenia (Art. 182a§3 Kodeksu karnego wykonawczego mówi o rażącym naruszeniu porządku prawnego w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego) Sąd może uchylić zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, co oznacza powrót do bezwzględnego zakazu prowadzenia pojazdów.

Ile kosztuje auto blokada

Wszystkie koszty zakupu i montażu alkoblokady, dodatkowych badań technicznych samochodu ponosi kierujący. Jeszcze przed wejściem w życie przepisów umożliwiających odzyskanie prawa jazdy przez montaż alkolocka szacowano, że koszty wynosić będą koło 5 tysięcy złotych. Aktualnie na aukcjach internetowych pojawiają się tańsze urządzenia (ok 1,5 tysiąca złotych), należy zwracać uwagę, czy spełniają one polskie wymogi i czy w tej cenie jest wliczona usługa montażu. Biorąc pod uwagę możliwość wypożyczenia, a nawet leasingu autolocka precyzyjne określenie kosztu alkoblokady jest trudne. Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów w określonych przypadkach wiąże się też z kosztem ponownego egzaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *