Co grozi za jazdę na nartach po alkoholu?

W związku z tym, że nieuchronnie zbliża się zima, a wraz z nią rozpoczęcie sezonu narciarskiego dzisiejszy wpis będzie dotyczyć właśnie przepisów obowiązujących na stokach narciarskich. Zapoznajcie się z przepisami, zanim zdecydujecie się wyruszyć na stok bez kasku czy po spożyciu aromatycznego grzańca.

Jakie przepisy obowiązują na stokach?

Przepisy dotyczące narciarzy i snowboardzistów zawarte są w Ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 roku. Poza tą szczegółową ustawą zastosowanie mają także przepisy Kodeksu wykroczeń i Kodeksu karnego.

Jakie zachowanie na stokach jest dozwolone, a jakie zabronione?

Przede wszystkim art. 4. wspomnianej ustawy mówi: Osoby przebywające w górach obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób […], co oznacza, że podobnie jak na drogach w górach należy zachować szczególną ostrożność, pamiętając o innych uczestnikach ruchu.

Pomimo braku kompletnych statystyk dotyczących wypadków narciarskich (wynika to, m.in. z tego, że istnieje wiele różnych podmiotów uprawnionych do zabezpieczania stoków) wiadomo, że polskie stoki nie należą do najbezpieczniejszych, a pijani narciarze to plaga.

Kary za jazdę na nartach lub snowboardzie po alkoholu.

Art., 45. 1. Ustawy: Kto uprawia narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega karze grzywny.

W tym przypadku mandat wynosi do 500 złotych, w przypadku odmowy przyjęcia mandatu, wniosek o ukaranie trafia do odpowiedniego sądu, a grzywna orzeczona w postanowieniu sądowym wynosi do 5 tysięcy złotych.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Czy można być zatrzymanym za jazdę po alkoholu na nartach?

Przytoczę zapis z Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia: Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem, jeżeli […] nie można ustalić jej tożsamości (art. 45. paragraf 1). Oznacza to, że w przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość, pijany narciarz zostanie zatrzymany przez uprawnione do tego organy.

Kto i w jaki sposób kontroluje trzeźwość narciarzy i snowboardzistów?

Od kilku lat policja współpracuje ze Związkiem Narciarskim po to, by wyszkolić grupę „policjantów-narciarzy”, to przede wszystkim oni za pomocą alkomatu badają trzeźwość użytkowników stoków.

Jednak stoki narciarskie mogą być zabezpieczane przez lokalnych ratowników narciarskich, a w razie wątpliwości co, do stanu trzeźwości użytkownika, zarządzający stokiem może nie wpuścić osoby na teren narciarski lub nakazać jej opuszczenie terenu.

Przeczytaj jeszcze więcej o kierowaniu pojazdami pod wpływem alkoholu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *