Jazda po alkoholu? Pomagamy zatrzymanym - Adwokat 24h Zadzwoń‎
;?>

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach takich jak:

Jazda po alkoholu

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, nie czekaj, skontaktuj się z nami,
działamy na terenie całego kraju.

Jazda po alkoholu

Każdego roku z policyjnych statystyk wynika, że około  128 tysięcy kierowców zostaje zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu.  Zdecydowana większość  osób, która została ukarana za jazdę pod wpływem alkoholu to kierowcy, którzy spożywali alkohol dzień przed zatrzymaniem przez policje.  Jako adwokat z wieloletnim stażem spotykam się z dramatem osób, które ponoszą  poważne konsekwencje prawne między innymi takie jak zatrzymanie prawo jazdy za alkohol lub odebranie prawo jazdy.  W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybsze skontaktowanie się adwokatem, który posiada wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu problemów wynikających z jazdy po pijanemu.

 

Zatrzymani po spożyciu alkoholu lub będący w stanie nietrzeźwości powinni niezwłocznie zasięgnąć opinii profesjonalnego adwokata.

Kontakt 24h

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie oparte na tysiącach spraw, które były prowadzone przez naszych adwokatów.

 

Adwokat 178a- obrona za jazdę po pijanemu.

 

Artykuł 178a odnosi się do jazdy po alkoholu. A dokładniej kto znajduje się  w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka  odurzającego i prowadzi pojazd mechaniczny podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności  albo pozbawienia wolności do lat 2. Sankcja jaką przewiduje ustawa zaczyna się od grzywny do najsurowszej kary pozbawienia wolności. Oczywiście sąd wymierzając  karę zwraca uwagę na wszystkie czynniki łagodzące i zaostrzające sytuacje sprawcy. Takie są konsekwencje jazdy bez uprawnień, jazdy pod wpływem i wszystkich czynności związanych z artykułem 178a.  Kara za jazdę pod wpływem alkoholu zaczynają się zawsze wtedy kiedy zostanie przekroczona dopuszczalna zawartość alkoholu we krwii. Niestety nie każdy zdaje sobie sprawę o normie alkoholu we krwii. Jednakże każdy adwokat zajmujący się sprawami za jazdę po pijanemu na samym początku zapyta nas o poziom alkoholu we krwii podczas zdarzenia. Zwróćmy  więc  uwagę jaki jest dopuszczalny poziom alkoholu w Polsce. W Polsce dotyczy nas limit na poziomie 0,2 promila alkoholu we krwii. Każda liczba powyżej będzie jako kara za jazdę pod wpływem. Dlatego pamiętajmy o tym aby 2 razy się zastanowić zanim dopuścimy się jazdy pod wpływem.

 

Prowadzenie po użyciu alkoholu

Inaczej zwana jazda po alkoholu, jazda po pijanemu lub jazda pod wpływem to  niestety dość częste zjawisko wyłapywane na Polskich drogach.  Takie zachowanie kwalifikuje się pod kodeks wykroczeń a dokładniej artykuł 87 oraz kodeks karny artykuł 178a. Oba źródła dotyczą jazdy po alkoholu jednakże jak widać na pierwszy rzut oka ten czyn może zostać zakwalifikowany jako wykroczenie lub przestępstwo.  Sankcja za wykroczenie  takie jak jazda pod wpływem alkoholu to  areszt  albo grzywna nie niższa niż 50 zł. Dodatkowo w tym przypadku sąd obligatoryjnie orzeka środek karny- zakaz prowadzenia pojazdu. Dla czynnych kierowców to bardzo dotkliwy środek karny, pozbawia możliwości samodzielnego przemieszczania się po drogach. Zostajemy skazani na bycie pasażerem.  Dobra wiadomość jest taka, że istnieją  sytuacje w których można odstąpić od tego środka więc w takiej sytuacji pomimo złapania przez policje na drodze warto skontaktować się adwokatem specjalizującym się w sprawach za jazdę pod wpływem alkoholu i dowiedzieć się jak odzyskać prawo jazdy.  Może okazać się w naszej sytuacji , że  adwokat za jazdę pod wypływem  alkoholu będzie w stanie nam pomóc.  Drugą kwalifikacją czynu takiego jak jazda pod wpływem może być artykuł 178a kodeksu karnego. Sankcja w tym przypadku to grzywna, ograniczenie wolności oraz pozbawienie wolności do lat 2. Podlegać pod kodeks karny będzie osoba, która była w stanie nietrzeźwości.

Ważne! Mówić  o wykroczeniu będziemy w stanie  po spożyciu a o przestępstwie z artykułu 178a kodeksu karnego w stanie nietrzeźwości.

Warto pamiętać aby nie podejmować pochopnej decyzji i nie  godzić się na sankcje zaproponowaną przez policję. Często nie jest to  dla nas korzystne rozwiązanie.

 

 

Prowadzenie w stanie nietrzeźwości

Stan nietrzeźwości to stan, który podlega pod artykuł  178a kodeksu karnego.  O tym stanie mówimy gdy podczas badania stężenia alkoholu we krwi wynik będzie powyżej 0,5 promila , a w przypadku badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu stężenie musi przekraczać  0,25 mg/ dm3.  Obecnie policja ustawowo ma prawo do rutynowej kontroli kierowców w związku z tym nie mamy prawa odmowy badania poziomu alkoholu. Jeżeli powyższe granice zostaną przekroczone możemy mówić o stanie nietrzeźwości . Taki czyn od razu zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo z artykułu 178a kodeksu karnego czyli jazda pod wpływem alkoholu.  W przypadku  przekroczenia wymienionych  granic  wyrok będzie wpisany do Krajowego Rejestru Karnego.

 

Zakaz Prowadzenia pojazdów

Środkiem karnym za jazdę pod wpływem jest zakaz prowadzenia pojazdów. Orzeka się go na czas od 6 miesięcy do 3 lat i połączone jest to z zwrotem dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów. Źródłem jest art. 87 kodeksu wykroczeń oraz art. 42 kodeksu karnego.  W związku z paragrafem 1 artykułu 87 kodeksu wykroczeń zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany obligatoryjnie czyli obowiązkowo. W przypadku paragrafu 1a lub 2 sąd może orzec taki środek karny ale nie jest to obligatoryjne. Streszczając za prowadzenie pod wpływem alkoholu pojazdu mechanicznego np. samochód orzekany jest obowiązkowo zakaz prowadzenia pojazdów, a za prowadzenie pojazdu nie mechanicznego np. rower zakaz ten może być zastosowany ale nie musi.

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu

Jazda pod wpływem to czyn zabroniony, usankcjonowany.  Karą może być grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności oraz środek karny tak jak zakaz prowadzenia pojazdu. Źródłem kar za jazdę pod wpływem jest kodeks karny oraz kodeks wykroczeń.  Kara pojawia się w momencie orzeczenia przez sąd.

 

Dlaczego Adwokat jest koniecznością w sprawach za jazdę pod wypływem alkoholu

Odpowiedzią na to często zadawane pytanie jest szybki proces. Co to dla nas oznacza. Oznacza to, że w Polskim systemie prawnym jak wynika ze statystyk procedura z art. 178a jest potocznie zwana szybką procedurą. Oznacza to tyle co skazanie bez rozprawy lub w ramach w wniosku o skazanie. Zazwyczaj taki proces bez pomocy Adwokata za jazdę po alkoholu kończy się szybkim wyrokiem  a czas na odwołanie jest krótki w stosunku do  nakładu wiedzy jaki jest potrzebny sprawcy do samodzielnego przygotowania odwołania oraz wszelkiego rodzaju pism potrzebnych do skutecznej obrony.

 

Kolejną sprawą jest to, że nie każdy z nas posiada specjalistyczną wiedzę jak postępować w procesie karnym. Adwokat za jazdę po alkoholu jest osobą zazwyczaj posiadająca spore doświadczenie poparte prowadzeniem od a do z spraw za jazdę po alkoholu. Oczywiście każdy Adwokat swoje doświadczenie nabywa po ukończeniu 5 letnich studiów i aplikacji adwokackiej. Istotną kwestią jest to, że Adwokat zna Twoje prawa i obowiązki w stosunku do postępowania karnego.

 

Adwokat jazda pod wpływem alkoholu – Czyli na co zwrócić uwagę decydując się na adwokata

Najpopularniejszym źródłem w poszukiwaniu adwokata jest Internet. Znajdziemy tam szereg opinii, poleceń oraz komentarzy. Rzeczywiście możemy się sugerować opinią innych jednakże trzeba pamiętać o tym, że każdy przypadek jest inny. Pierwszą rzeczą jaka powinna nas interesować przy wyborze Adwokata to jego specjalizacja. Obrońca, który specjalizuje się w rozwodach może okazać się nie do końca skuteczny w sprawach za jazdę pod wpływem. Adwokat za jazdę po alkoholu prowadzi podobne sprawy, ale dowody, stężenie alkoholu we krwii oraz okoliczności są różne. Dlatego poszukując Adwokata za jazdę po pijanemu najlepiej zwrócić uwagę na doświadczenie. Im większe doświadczenie tym więcej poznanych różnych czynników za jazdę po alkoholu. Po drugie na samym początku najlepiej nie pisać wiadomości, maili tylko zadzwonić i porozmawiać lub jeżeli to możliwe umówić się w najbliższym czasie na spotkanie. W trakcie rozmowy będziemy mogli przedstawić dla adwokata stan faktyczny, zasięgnąć jego opinii lub umówić się na spotkanie w celu przedstawienia przez Adwokata planu działania. Na pewno wtedy będziemy wiedzieć czy jest to osoba, którą jesteśmy w stanie obdarzyć zaufaniem ponieważ zaufanie oraz szczere  przedstawienie swojej sprawy dla Adwokata zwiększa szanse na skuteczną obronę i jest swego rodzaju fundamentem w relacji klienta z Adwokatem.

Adwokat – Pierwszy Kontakt z obrońcą jak się przygotować

Pierwszym krokiem po umówieniu się na spotkanie z prawnikiem to zastanowienie się nad problemem z którym się zwracamy do adwokata. Najpraktyczniej jest spisać cały stan faktyczny dodatkowo ujmując czego dotyczy spór, data rozpoczęcie się sporu, oraz każdą osobę uczestnicząca w tym sporze.

Przed spotkaniem z Adwokatem powinniśmy przygotować wszelkie dokumenty dotyczące sprawy z którą zwracamy się do Adwokata. Ważną czynnością jest zadbanie o chronologiczność dokumentów. W każdej kancelarii układane są one w porządku od najstarszych do najmłodszych co znacznie ułatwia pracę nad powierzoną kancelarii sprawą. Jeżeli nie wiemy o jakie dokumenty powinniśmy zadbać, warto wcześniej zadzwonić do kancelarii i upewnić się jakie dokumenty będą konieczne. Pamiętajmy, że dokumentem będzie również wydruk wiadomości sms, e-maile, paragony potwierdzenia wpłaty, wypłaty itd. w zależności od potrzeb dowodowych sprawy.

Po przygotowaniu chronologicznie ułożonej dokumentacji powinniśmy jeszcze raz sprawdzić czy niczego nam nie brakuje w spisanym stanie faktycznym oraz dokumentacji. Jeżeli dobrze przygotujemy się do spotkania będziemy mogli zaoszczędzić czas na organizację dokumentów, stanu faktycznego a wykorzystać go na niebagatelne działanie w sprawie.