Jazda po alkoholu – Adwokat | Co grozi w 2023 roku?

Wśród wszystkich kierowców zatrzymanych za jazdę autem po alkoholu u 75% kierowców stwierdzono nieznacznie przekroczony limit alkoholu w organizmie, jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sytuacji, gdy stężenie alkoholu we krwi znajduje się na poziomie powyżej 0,5 promila albo gdy w 1 dm3 wydychanego powietrza znajduje się powyżej 0,25 mg alkoholu, to mówimy już o przestępstwie drogowym stypizowanym w art. 178 a kk. Konsekwencje wykrycia takiego stężenia alkoholu mogą doprowadzić do zrujnowania życia materialnego oraz osobistego kierowcy zatrzymanego za jazdę po alkoholu.

Każdego roku z policyjnych statystyk wynika, że około 128 tysięcy kierowców zostaje zatrzymanych z powodu prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu. Zdecydowana większość osób, u których wykryto w czasie kontroli obecność alkoholu to kierowcy, którzy spożywali go dzień przed zatrzymaniem przez policję.

Jako adwokat z wieloletnim stażem spotkałem się z dramatem osób, które poniosły poważne konsekwencje prawne takich zachowań między innymi w postaci:

 • zatrzymanie prawa jazdy za alkohol,
 • odebranie prawa jazdy,
 • nałożenie wysokiej grzywny,
 • ograniczenie bądź pozbawienie wolności.

Zatrzymani za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu bądź w stanie nietrzeźwości powinni niezwłocznie zasięgnąć opinii specjalizującego się w takich sprawach adwokata.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie oparte na tysiącach spraw, które były prowadzone przez naszych adwokatów.

ART 178A KK. – JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU

Definicja Jazdy Pod Wpływem Alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu to sytuacja, w której osoba prowadząca pojazd mechaniczny ma we krwi ilość alkoholu przekraczającą ustaloną normę. W Polsce, zgodnie z przepisami prawa, które można znaleźć w artykule 46 ust. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r., sytuacja, w której stan po spożyciu alkoholu jest uznawany za zachodzący, występuje w dwóch przypadkach:

 1. Gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu.
 2. Gdy w wydychanym powietrzu obecna jest ilość alkoholu od 0,1 do 0,25 mg na 1 dm3.

Warto zaznaczyć, że jeśli kierowca ma w organizmie ilość alkoholu niższą niż te określone wartości, nie popełnia on czynu zabronionego zgodnie z obowiązującym prawem.

Konsekwencje Prawne

Jazda pod wpływem alkoholu to przede wszystkim naruszenie prawa, co niesie ze sobą liczne konsekwencje prawne. Nie tylko naraża kierowcę na odpowiedzialność karną, ale także na konsekwencje administracyjne, które mogą dotyczyć jego prawa jazdy, a nawet samochodu.

Wykroczenie za jazdę po alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu jest zjawiskiem dość często wykrywanym przez funkcjonariuszy na polskich drogach. Osobie zatrzymanej za jazdę po alkoholu może zostać postawiony zarzut popełnienia przestępstwa z art. 178a Kodeksu karnego albo wykroczenia z art. 87 Kodeksu wykroczeń w zależności od stężenia alkoholu we krwi albo w wydychanym powietrzu. Oba przywołane wyżej źródła odpowiedzialności dotyczą jazdy po alkoholu, jednakże zakwalifikowanie konkretnego zachowania jako przestępstwa bądź wykroczenia uzależnione jest od stężenia alkoholu w organizmie zatrzymanego.

Stan po spożyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1) stężenia we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu albo
2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Jaka kara za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu?

Sankcja za wykroczenie (od 0,2 do 0,5 promila) polegające na kierowaniu pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu to kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 zł. Dodatkowo w tym przypadku Sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dla czynnych kierowców to bardzo dotkliwy środek karny, pozbawia możliwości samodzielnego przemieszczania się po drogach. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją sytuacje, w których można domagać się odstąpienia od orzeczenia tego środka.

Ważne! Wykroczenie to prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu, przestępstwo to prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Warto pamiętać, że sankcje zaproponowane przez Policję często nie są dla kierowców najkorzystniejszym sposobem zakończenia prowadzonego postępowania, warto więc skorzystać z porady profesjonalisty!

JAZDA PO ALKOHOLU – KIEDY TO PRZESTĘPSTWO

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości to czyn, który został stypizowany w art. 178a Kodeksu karnego. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1) stężenia we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu albo
2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Policja ma prawo rutynowej kontroli stanu trzeźwości kierowców. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości zostanie zakwalifikowane jako przestępstwo z artykułu 178a kodeksu karnego. Sankcja za przestępstwo polegające na kierowaniu pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości to kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W przypadku wydania orzeczenia skazującego za przestępstwo z art. 178 a Kodeksu karnego, wyrok taki zostanie wpisany do Krajowego Rejestru Karnego.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Zakaz prowadzenia pojazdów za prowadzenie po alkoholu

Środkiem karnym orzekanym przez Sąd za jazdę pod wpływem alkoholu jest zakaz prowadzenia pojazdów. Zgodnie z art. 42 § 2 Kodeksu karnego minimalny okres obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku skazania za jazdę w stanie nietrzeźwości z art. 178 a § 1 Kodeksu karnego wynosi 3 lata. Sąd jednocześnie nakłada na skazanego obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów. Za jazdę w stanie po użyciu alkoholu Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.
Należy podkreślić, iż pomimo istnienia przepisów dotyczących minimalnego okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych tj. od 3 lat, za przestępstwo z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, to ustawodawca przewiduje możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego.
W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd na możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, bądź może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku lub okres 2 lat.

Mandaty i punkty karne za jazdę pod wpływem alkoholu

Popełniając przestępstwo lub wykroczenie, możemy również otrzymać mandat. Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, pojazdem innym niż mechaniczny, przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu będzie kosztowało 500 zł. Dotyczy to zatem osoby popełniającej przestępstwo. Z kolei w odniesieniu do osoby prowadzącej pojazd po użyciu alkoholu, czyli popełniającej wykroczenie, będzie to kwota od 300 do 500 zł. Dodatkowo, w obu przypadkach możemy otrzymać aż 10 punktów karnych.

JAK WYBRAĆ ADWOKATA, JEŚLI JECHALIŚMY PO ALKOHOLU?

Najpopularniejszym źródłem w poszukiwaniu adwokata jest Internet. Znajdziemy tam szereg opinii, poleceń oraz komentarzy. Rzeczywiście możemy się sugerować opinią innych jednakże trzeba pamiętać o tym, że każdy przypadek jest inny. Pierwszą rzeczą jaka powinna nas interesować przy jego wyborze to jego specjalizacja.

Po drugie na samym początku najlepiej nie pisać wiadomości, maili tylko zadzwonić i porozmawiać lub jeżeli to możliwe umówić się w najbliższym czasie na spotkanie.

W trakcie rozmowy będziemy mogli przedstawić stan faktyczny, zasięgnąć jego opinii lub umówić się na spotkanie w celu przedstawienia planu działania. Na pewno wtedy będziemy wiedzieć czy jest to osoba, którą jesteśmy w stanie obdarzyć zaufaniem ponieważ zaufanie oraz szczere  przedstawienie swojej sprawy zwiększa szanse na skuteczną obronę i jest swego rodzaju fundamentem w relacji klienta z Adwokatem.

Co to jest blokada alkoholowa? Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Co to jest blokada alkoholowa? Jest to urządzenie, mające na celu uniemożliwienie uruchomienia auta, jeśli kierowca jest pod wpływem alkoholu, (co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1dm3). Jest to rodzaj alkomatu montowanego w samochodzie, połączonego z zapłonem.  Ponadto alkoblokada może sprawdzać trzeźwość kierowcy także podczas jazdy, a nie tylko w momencie uruchomienia auta.

Więcej o warunkach zamontowaniu autoblokady oraz skróceniu zakazu prowadzeniu pojazdów można przeczytać we wpisie:

Co to jest blokada alkoholowa? Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Kiedy można się ubiegać o zwrot prawa jazdy po wyroku?

Zgodnie z przepisami o zwrot dokumentu – prawa jazdy – można się ubiegać w dniu następnym po ostatnim dniu, w którym upływa kara. Należy dostarczyć stosowne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologiczne, o ile taki obowiązek został nałożony na ukaranego. Więcej o wymaganiach dotyczących odzyskania prawa jazdy można przeczytać we wpisie:

Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?

Rodzaje Wyroków Za Jazdę Pod Wpływem Alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu to poważne naruszenie prawa. Rodzaj i surowość kar zależą od stężenia alkoholu we krwi. Jazda w stanie nietrzeźwości może prowadzić do utraty prawa jazdy oraz kary pozbawienia wolności. Ważne jest także to, że od 17 września 2022 roku wprowadzono zmiany w liczbie punktów karnych, co oznacza, że można teraz otrzymać aż 15 punktów karnych za takie wykroczenie.

Jeśli prowadzisz pojazd mechaniczny po spożyciu alkoholu, grozi Ci:

 1. Kara grzywny, której minimalna wysokość wynosi 2500 zł, a maksymalna sięga nawet 30 tys. zł, lub areszt domowy trwający do 30 dni.
 2. Bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w okresie od 6 miesięcy do 3 lat.
 3. Nałożenie aż 15 punktów karnych (od 17 września 2022 roku).

Natomiast za jazdę w stanie nietrzeźwości, mogą być stosowane następujące kary:

 1. Kara grzywny, której wysokość jest ustalana przez sąd w zależności od sytuacji majątkowej sprawcy.
 2. Ograniczenie wolności, które może trwać maksymalnie 2 lata i obejmuje obowiązek wykonywania prac społecznych lub potrącenie części wynagrodzenia.
 3. Kara więzienia.
 4. Zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi od 1 roku do 15 lat.
 5. Kara pieniężna w przedziale od 5000 zł do 60 000 zł, która jest przeznaczana na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.
 6. Także tu nałożenie 15 punktów karnych (od 17 września 2022).

Kara pozbawienia wolności

Kara więzienia jest jednym z najpoważniejszych wyroków, jakie można otrzymać za jazdę pod wpływem alkoholu. Sąd może zdecydować o jej nałożeniu w przypadku szczególnie ciężkich wykroczeń lub przestępstw związanych z jazdą po alkoholu. Kara więzienia może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od okoliczności sprawy i przepisów prawa. Dodatkowo konsekwencją jest wpisanie do rejestru przestępstw.

Kara Grzywny

Kara grzywny jest często stosowaną sankcją za jazdę pod wpływem alkoholu. Sąd może nałożyć grzywnę na osobę, która została uznana za winną tego przewinienia. Wysokość grzywny zależy od wielu czynników, w tym od poziomu alkoholu we krwi oraz historii prawnej oskarżonego. Finansowa sankcja, musi zostać uregulowana przez oskarżonego na rzecz państwa.

Suspendowanie Prawa Jazdy

Suspendowanie prawa jazdy to jedna z typowych kar administracyjnych nakładanych na kierowców oskarżonych o jazdę pod wpływem alkoholu. Sąd lub organ administracyjny może zawiesić prawo jazdy na określony czas. Osoba skazana musi oddać swoje prawo jazdy i nie może legalnie prowadzić pojazdu przez czas trwania kary. W niektórych przypadkach taki rodzaj kary łączy się z koniecznością zdania egazminu na prawojazdy ponownie, w celu odzyskania prawa jazdy.

Obowiązek Uczestnictwa w Kursie Odwykowym

W niektórych przypadkach, sąd może orzec obowiązek uczestnictwa w specjalnym kursie na odwyk alkoholowy. Ten rodzaj kary ma na celu edukację i leczenie osób, które mają problemy z nadużywaniem alkoholu i stanowi próbę zapobieżenia powtarzającym się przewinieniom.

Kary Administracyjne

Kary administracyjne są nakładane przez organy administracji, takie jak policja czy starostwo powiatowe. Na podstawie Ustawy o Kierujących Pojazdami można nałożyć takie kary jak:

 • Mandat karny – Za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu powyżej dopuszczalnego limitu (0,2 promila dla kierowców z mniej niż 3-letnim stażem, 0,5 promila dla innych).
 • Zakaz prowadzenia pojazdów – Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na określony okres.
 • Odbiór prawa jazdy – W przypadku poważniejszych naruszeń prawa, sąd może orzec tymczasowy lub stały odbiór prawa jazdy.

Analiza Przypadków

Przedstawienie rzeczywistych przypadków osób oskarżonych o jazdę pod wpływem alkoholu oraz analiza ich okoliczności i rozstrzygnięć prawnych może dostarczyć cennych wniosków. Oto kilka przykładów takich przypadków, które można znaleźć w dostępnych źródłach internetowych, w tym na stronach informacyjnych i portalach prawniczych:

Przypadek 1: Kierowca z promilami we krwi

Opis przypadku:

 • Kierowca A został zatrzymany przez policję z wynikiem alkotestu wynoszącym 1,2 promila alkoholu we krwi.
 • Incydent miał miejsce w nocy na głównej drodze międzymiastowej.
 • Kierowca A był osobą po raz pierwszy oskarżoną o jazdę pod wpływem alkoholu.

Rozstrzygnięcie:

 • Kierowca A został ukarany grzywną i nałożono na niego zakaz prowadzenia pojazdów przez rok.
 • Odebrano mu prawo jazdy na miejscu.

Przypadek 2: Wypadek Spowodowany Jazdą Po Alkoholu

Opis przypadku:

 • Kierowca B spowodował wypadek drogowy, w wyniku którego trzy osoby zostały ranne.
 • Badanie krwi wykazało, że miał 0,9 promila alkoholu we krwi.
 • Kierowca B miał wcześniejsze przewinienia związane z jazdą pod wpływem alkoholu.

Rozstrzygnięcie:

 • Kierowca B został skazany na karę więzienia, która wynosiła 6 miesięcy.
 • Dodatkowo nałożono na niego zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat.

Przypadek 3: Kierowca Zawodowy

Opis przypadku:

 • Kierowca C, prowadzący ciężarówkę jako zawodowy kierowca, został zatrzymany przez inspektorów drogowych podczas rutynowej kontroli.
 • Wynik alkotestu wykazał 0,3 promila alkoholu we krwi.
 • Był to drugi przypadek jazdy pod wpływem alkoholu w ciągu dwóch lat.

Rozstrzygnięcie:

 • Kierowca C stracił pracę jako kierowca zawodowy.
 • Otrzymał karę grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat.

Przypadek 4: Spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym

Opis przypadku:

 • Kierowca D spowodował tragiczny wypadek, w wyniku którego zginęła jedna osoba.
 • Wynik badania krwi wykazał 1,5 promila alkoholu we krwi kierowcy D.
 • Był to jego drugi raz, kiedy prowadził pod wpływem alkoholu.

Rozstrzygnięcie:

 • Kierowca D został skazany na karę więzienia wynoszącą 4 lata.
 • Został też pozbawiony prawa jazdy na stałe.
 • Rodzina ofiary wniosła przeciwko niemu pozew cywilny o odszkodowanie.

Analiza tych przypadków pokazuje różnorodność wyroków i kar, które mogą być stosowane w zależności od okoliczności sprawy, poziomu alkoholu we krwi i przeszłych przewinień. Przypadki te również ilustrują poważność problemu jazdy pod wpływem alkoholu oraz konieczność przestrzegania przepisów prawnych.

Wartość Porady Prawnej

Kiedy zostajesz oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu, skorzystanie z pomocy adwokata może okazać się niezwykle ważne. Oto kilka powodów, dlaczego warto zwrócić się o wsparcie prawnika:

1. Zrozumienie Twoich Praw i Obowiązków

Adwokat pomoże Ci zrozumieć wszystkie aspekty Twojej sytuacji prawnej. Wyjaśni Ci Twoje prawa oraz obowiązki w trakcie postępowania prawno-karnego lub administracyjnego związanego z jazdą pod wpływem alkoholu.

2. Obrona Twoich Praw

Adwokat będzie działał w Twoim interesie, starając się zapewnić Ci najlepszą możliwą obronę. Będzie reprezentował Cię przed sądem lub organami administracyjnymi i podejmie odpowiednie kroki prawne, aby chronić Twoje prawa.

3. Minimalizacja Konsekwencji Prawnych

Adwokat będzie starał się zmniejszyć potencjalne konsekwencje prawne, takie jak kary grzywny, zawieszenie prawa jazdy czy kara więzienia. Będzie dążyć do uzyskania najlepszego wyniku dla Ciebie.

Wskazówki Dotyczące Wyboru Odpowiedniego Adwokata

Wybór odpowiedniego adwokata ma kluczowe znaczenie. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci w dokonaniu właściwego wyboru:

 1. Doświadczenie w Sprawach Dotyczących Jazdy Pod Wpływem Alkoholu – Upewnij się, że adwokat ma doświadczenie w obronie osób oskarżonych o jazdę pod wpływem alkoholu. Specjalizacja w tym obszarze prawo karne będzie dużym atutem.
 2. Dobra Reputacja – Sprawdź opinie i referencje od klientów wcześniej obsługiwanych przez adwokata. Dobra reputacja i skuteczność w pracy są kluczowe.
 3. Koszty Usług – Omów koszty usług adwokata z wyprzedzeniem, aby uniknąć nieporozumień. Upewnij się, że masz jasność co do opłat i honorariów.
 4. Zrozumienie Twojej Sytuacji – Adwokat powinien być zainteresowany Twoją sprawą i wykazać zrozumienie dla Twojej sytuacji. Komunikacja i zaufanie są kluczowe w relacji z prawnikiem.

   

  Podsumowanie

  W tym artykule omówiliśmy istotny temat jazdy pod wpływem alkoholu, analizując różne aspekty tego zagadnienia. Poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych punktów artykułu:

  • Jazda pod wpływem alkoholu to poważne naruszenie prawa i niesie za sobą liczne konsekwencje prawne, w tym kary karną, administracyjne oraz zawieszenie prawa jazdy.
  • Przepisy prawne dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu są zawarte w Ustawie o Ruchu Drogowym oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w Sprawie Alkotestów. Kluczowymi pojęciami są promil, alkotest, kara karna i kara administracyjna.
  • Istnieje różnorodność wyroków i kar za jazdę pod wpływem alkoholu, w zależności od okoliczności sprawy, poziomu alkoholu we krwi oraz wcześniejszej historii karnoprawnej oskarżonego.
  • Warto skorzystać z pomocy adwokata w przypadku oskarżenia o jazdę pod wpływem alkoholu, ponieważ adwokat może pomóc zrozumieć prawa i obowiązki, reprezentować przed sądem lub organami administracyjnymi, oraz minimalizować konsekwencje prawne.
  • Wybór odpowiedniego adwokata wymaga uwzględnienia doświadczenia, reputacji, kosztów usług oraz zrozumienia Twojej sytuacji.
  • Edukacja i podnoszenie świadomości na temat konsekwencji jazdy pod wpływem alkoholu są kluczowe w zapobieganiu temu rodzajowi przestępstw drogowych. Kampanie społeczne i programy prewencyjne mają na celu informowanie społeczeństwa o ryzyku i skutkach jazdy po alkoholu.

  Dla pełnego zrozumienia przepisów prawnych dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu oraz ich aktualnego stanu, zachęcamy do zapoznania się z Dziennikiem Ustaw (https://www.dziennikustaw.gov.pl/) lub Systemem Informacji Prawnej (https://sip.lex.pl/). Tam znajdziesz pełne teksty przepisów oraz aktualne informacje prawne.

  Jazda pod wpływem alkoholu stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno kierowców, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Przestrzeganie tych przepisów to nie tylko obowiązek prawny, ale także wyraz troski o bezpieczeństwo wszystkich na drogach. Zachęcamy do odpowiedzialnego spożywania alkoholu i unikania jazdy pod jego wpływem oraz do konsultacji z adwokatem w przypadku problemów prawnych związanych z tym tematem. Bezpieczeństwo na drogach zależy od nas wszystkich.

  Jazda po alkoholu – adwokat Warszawa

  Nasze biuro znajduje się w Warszawie na ul. Wronia 45/175.

  Jazda po alkoholu – adwokat Warszawa, Kraków, Lublin, Gdańsk, Wrocław, Poznań

  W związku z charakterem spraw możliwy dojazd do klienta na terenie Polski.

  1 myśl na “Jazda po alkoholu – Adwokat | Co grozi w 2023 roku?

  1. 2raz zaczynano mnie pod wpływem w ciągu wyroku w zawieszeniu sąd wydał wyrok 12mie więzienia czy można się odwołać od wyroku jak zaczolem się leczyć i spłacam domu oraz mam 2dzieci na uczymaniu poprostu założenia bransoletki np.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *