Jazda po alkoholu – Adwokat | Co grozi w 2023 roku?

Wśród wszystkich kierowców zatrzymanych za jazdę autem po alkoholu u 75% kierowców stwierdzono nieznacznie przekroczony limit alkoholu w organizmie, jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sytuacji, gdy stężenie alkoholu we krwi znajduje się na poziomie powyżej 0,5 promila albo gdy w 1 dm3 wydychanego powietrza znajduje się powyżej 0,25 mg alkoholu, to mówimy już o przestępstwie drogowym stypizowanym w art. 178 a kk. Konsekwencje wykrycia takiego stężenia alkoholu mogą doprowadzić do zrujnowania życia materialnego oraz osobistego kierowcy zatrzymanego za jazdę po alkoholu.

Każdego roku z policyjnych statystyk wynika, że około 128 tysięcy kierowców zostaje zatrzymanych z powodu prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu. Zdecydowana większość osób, u których wykryto w czasie kontroli obecność alkoholu to kierowcy, którzy spożywali go dzień przed zatrzymaniem przez policję.

Jako adwokat z wieloletnim stażem spotkałem się z dramatem osób, które poniosły poważne konsekwencje prawne takich zachowań między innymi w postaci:

 • zatrzymanie prawa jazdy za alkohol,
 • odebranie prawa jazdy,
 • nałożenie wysokiej grzywny,
 • ograniczenie bądź pozbawienie wolności.

Zatrzymani za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu bądź w stanie nietrzeźwości powinni niezwłocznie zasięgnąć opinii specjalizującego się w takich sprawach adwokata.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie oparte na tysiącach spraw, które były prowadzone przez naszych adwokatów.

ART 178A KK. – JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU

Artykuł 178a § 1 Kodeksu karnego stanowi, że kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Sankcja, jaką przewiduje ustawa zaczyna się od grzywny do najsurowszej rodzajowo kary pozbawienia wolności. Oczywiście Sąd wymierzając rodzaj i wysokość kary zwraca uwagę na wszystkie okoliczności łagodzące i obciążające sytuację sprawcy.
Odpowiedzialność karna za jazdę pod wpływem alkoholu zaczyna się zawsze wtedy, kiedy zostanie przekroczona dopuszczalna ilość alkoholu we krwi bądź w wydychanym powietrzu. Niestety nie każdy kierowca zdaje sobie z tego sprawę. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami zgodnym z prawem jest prowadzenie pojazdu, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi poniżej 0,2 promila albo w wydychanym powietrzu wynosi poniżej 0,1 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza. Gdy u kierowcy wykryto wartości przekraczające podane stężenia, to grozi mu odpowiedzialność na podstawie kodeksu wykroczeń bądź na postawie kodeksu karnego w zależności od stężenia.

Wykroczenie za jazdę po alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu jest zjawiskiem dość często wykrywanym przez funkcjonariuszy na polskich drogach. Osobie zatrzymanej za jazdę po alkoholu może zostać postawiony zarzut popełnienia przestępstwa z art. 178a Kodeksu karnego albo wykroczenia z art. 87 Kodeksu wykroczeń w zależności od stężenia alkoholu we krwi albo w wydychanym powietrzu. Oba przywołane wyżej źródła odpowiedzialności dotyczą jazdy po alkoholu, jednakże zakwalifikowanie konkretnego zachowania jako przestępstwa bądź wykroczenia uzależnione jest od stężenia alkoholu w organizmie zatrzymanego.

Stan po spożyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1) stężenia we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu albo
2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Jaka kara za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu?

Sankcja za wykroczenie (od 0,2 do 0,5 promila) polegające na kierowaniu pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu to kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 zł. Dodatkowo w tym przypadku Sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dla czynnych kierowców to bardzo dotkliwy środek karny, pozbawia możliwości samodzielnego przemieszczania się po drogach. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją sytuacje, w których można domagać się odstąpienia od orzeczenia tego środka.

Ważne! Wykroczenie to prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu, przestępstwo to prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Warto pamiętać, że sankcje zaproponowane przez Policję często nie są dla kierowców najkorzystniejszym sposobem zakończenia prowadzonego postępowania, warto więc skorzystać z porady profesjonalisty!

JAZDA PO ALKOHOLU – KIEDY TO PRZESTĘPSTWO

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości to czyn, który został stypizowany w art. 178a Kodeksu karnego. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1) stężenia we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu albo
2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Policja ma prawo rutynowej kontroli stanu trzeźwości kierowców. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości zostanie zakwalifikowane jako przestępstwo z artykułu 178a kodeksu karnego. Sankcja za przestępstwo polegające na kierowaniu pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości to kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W przypadku wydania orzeczenia skazującego za przestępstwo z art. 178 a Kodeksu karnego, wyrok taki zostanie wpisany do Krajowego Rejestru Karnego.

Jechałeś po alkoholu?
Zadzwoń do adwokata!

+ 48 501 288 110


Zadzwoń Dane kontaktowe

Zakaz prowadzenia pojazdów za prowadzenie po alkoholu

Środkiem karnym orzekanym przez Sąd za jazdę pod wpływem alkoholu jest zakaz prowadzenia pojazdów. Zgodnie z art. 42 § 2 Kodeksu karnego minimalny okres obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku skazania za jazdę w stanie nietrzeźwości z art. 178 a § 1 Kodeksu karnego wynosi 3 lata. Sąd jednocześnie nakłada na skazanego obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów. Za jazdę w stanie po użyciu alkoholu Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.
Należy podkreślić, iż pomimo istnienia przepisów dotyczących minimalnego okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych tj. od 3 lat, za przestępstwo z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, to ustawodawca przewiduje możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego.
W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd na możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, bądź może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku lub okres 2 lat.

Mandaty i punkty karne za jazdę pod wpływem alkoholu

Popełniając przestępstwo lub wykroczenie, możemy również otrzymać mandat. Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, pojazdem innym niż mechaniczny, przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu będzie kosztowało 500 zł. Dotyczy to zatem osoby popełniającej przestępstwo. Z kolei w odniesieniu do osoby prowadzącej pojazd po użyciu alkoholu, czyli popełniającej wykroczenie, będzie to kwota od 300 do 500 zł. Dodatkowo, w obu przypadkach możemy otrzymać aż 10 punktów karnych.

JAK WYBRAĆ ADWOKATA, JEŚLI JECHALIŚMY PO ALKOHOLU?

Najpopularniejszym źródłem w poszukiwaniu adwokata jest Internet. Znajdziemy tam szereg opinii, poleceń oraz komentarzy. Rzeczywiście możemy się sugerować opinią innych jednakże trzeba pamiętać o tym, że każdy przypadek jest inny. Pierwszą rzeczą jaka powinna nas interesować przy jego wyborze to jego specjalizacja.

Po drugie na samym początku najlepiej nie pisać wiadomości, maili tylko zadzwonić i porozmawiać lub jeżeli to możliwe umówić się w najbliższym czasie na spotkanie.

W trakcie rozmowy będziemy mogli przedstawić stan faktyczny, zasięgnąć jego opinii lub umówić się na spotkanie w celu przedstawienia planu działania. Na pewno wtedy będziemy wiedzieć czy jest to osoba, którą jesteśmy w stanie obdarzyć zaufaniem ponieważ zaufanie oraz szczere  przedstawienie swojej sprawy zwiększa szanse na skuteczną obronę i jest swego rodzaju fundamentem w relacji klienta z Adwokatem.

Co to jest blokada alkoholowa? Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Co to jest blokada alkoholowa? Jest to urządzenie, mające na celu uniemożliwienie uruchomienia auta, jeśli kierowca jest pod wpływem alkoholu, (co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1dm3). Jest to rodzaj alkomatu montowanego w samochodzie, połączonego z zapłonem.  Ponadto alkoblokada może sprawdzać trzeźwość kierowcy także podczas jazdy, a nie tylko w momencie uruchomienia auta.

Więcej o warunkach zamontowaniu autoblokady oraz skróceniu zakazu prowadzeniu pojazdów można przeczytać we wpisie:

Co to jest blokada alkoholowa? Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Kiedy można się ubiegać o zwrot prawa jazdy po wyroku?

Zgodnie z przepisami o zwrot dokumentu – prawa jazdy – można się ubiegać w dniu następnym po ostatnim dniu, w którym upływa kara. Należy dostarczyć stosowne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologiczne, o ile taki obowiązek został nałożony na ukaranego. Więcej o wymaganiach dotyczących odzyskania prawa jazdy można przeczytać we wpisie:

Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ NA PIERWSZE SPOTKANIE Z ADWOKATEM?

Pierwszym krokiem po umówieniu się na spotkanie z prawnikiem to zastanowienie się nad problemem z którym się zwracamy.

Najpraktyczniej jest spisać cały stan faktyczny dodatkowo ujmując czego dotyczy spór, data rozpoczęcie się sporu, oraz każdą osobę uczestnicząca w tym sporze.

Przed spotkaniem z Adwokatem powinniśmy przygotować wszelkie dokumenty dotyczące naszej sprawy. Ważną czynnością jest zadbanie o chronologiczność dokumentów. W każdej kancelarii układane są one w porządku od najstarszych do najmłodszych co znacznie ułatwia pracę nad powierzoną kancelarii sprawą. Jeżeli nie wiemy o jakie dokumenty powinniśmy zadbać, warto wcześniej zadzwonić do kancelarii i upewnić się jakie dokumenty będą konieczne. Pamiętajmy, że dokumentem będzie również wydruk wiadomości sms, e-maile, paragony potwierdzenia wpłaty, wypłaty itd. w zależności od potrzeb dowodowych sprawy.

Po przygotowaniu chronologicznie ułożonej dokumentacji powinniśmy jeszcze raz sprawdzić czy niczego nam nie brakuje w spisanym stanie faktycznym oraz dokumentacji. Jeżeli dobrze przygotujemy się do spotkania będziemy mogli zaoszczędzić czas na organizację dokumentów, stanu faktycznego a wykorzystać go na niebagatelne działanie w sprawie.

  Jazda po alkoholu – adwokat Warszawa

  Nasze biuro znajduje się w Warszawie na ul. Wronia 45/175.

  Jazda po alkoholu – adwokat Warszawa, Kraków, Lublin, Gdańsk, Wrocław, Poznań

  W związku z charakterem spraw możliwy dojazd do klienta na terenie Polski.

  1 myśl na “Jazda po alkoholu – Adwokat | Co grozi w 2023 roku?

  1. 2raz zaczynano mnie pod wpływem w ciągu wyroku w zawieszeniu sąd wydał wyrok 12mie więzienia czy można się odwołać od wyroku jak zaczolem się leczyć i spłacam domu oraz mam 2dzieci na uczymaniu poprostu założenia bransoletki np.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *