Poznaj swoje prawa.

Zakaz stadionowy

Zakaz stadionowy

Zakaz stadionowy Polski system prawny zawiera wiele przepisów, nakładających różnego rodzaju sankcje, na osoby, które dopuszczają się przestępstw stadionowych czy też przestępstw popełnionych w związku z inną, odbywającą się imprezą masową. Częściowo regulacje te znajdziemy w Kodeksie karnym, a częściowo w innych ustawach, między innymi ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Dla zagorzałego kibica, który nieWięcej oZakaz stadionowy[…]

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów Przepisy Kodeksu karnego, w szczególności art. 42 § 1 i 2 ustawy, dają sądom możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Taki zakaz jest związany z popełnieniem przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W odniesieniu do niektórych czynów zabronionych zakaz ten będzie fakultatywny, ale istnieje również katalog przestępstw, gdzie sąd musi orzecWięcej oSądowy zakaz prowadzenia pojazdów[…]

Jazda po alkoholu – osoba nietrzeźwa jako poszkodowany w wypadku komunikacyjnym

Jazda po alkoholu – osoba nietrzeźwa jako poszkodowany w wypadku komunikacyjnym

Jazda po alkoholu – osoba nietrzeźwa jako poszkodowany w wypadku komunikacyjnym W świadomości społeczeństwa jazda pod wpływem alkoholu, w sytuacji wypadku komunikacyjnego, zawsze wiąże się z orzeczeniem winy po stronie nietrzeźwego kierowcy. Chociaż tego typu zachowanie zasługuje na publiczne potępienie, to jednak należy obalić wszelkie mity w tym zakresie. Jakie konsekwencje poniesie pijany kierowca? OdpowiedzialnośćWięcej oJazda po alkoholu – osoba nietrzeźwa jako poszkodowany w wypadku komunikacyjnym[…]

Niewykonanie polecenia porządkowego podczas imprezy masowej – Przestępczość stadionowa

Niewykonanie polecenia porządkowego podczas imprezy masowej – Przestępczość stadionowa

Niewykonanie polecenia porządkowego podczas imprezy masowej Na mocy ostatnich nowelizacji ustawy z 21 kwietnia 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, coraz większą wagę przykłada się do przewinień o charakterze chuligańskim, które mają miejsce na różnych imprezach masowych, w szczególności na stadionach w trakcie rozgrywek piłkarskich. Zgodnie z art. 54 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych: „ktoWięcej oNiewykonanie polecenia porządkowego podczas imprezy masowej – Przestępczość stadionowa[…]